En tydlig kommunikationslösning är viktig för Solna Gate

Kundcase

Det roligaste vi vet är att få ta del av hur PLAYipp ser ut och fungerar ute i olika typer av verksamheter. I detta klipp möter vi Calle på Corem och får ta del av hur de använder sig av PLAYipp i sin dagliga verksamhet.

Många besökare som behöver information

På Solna Gate är det konstant många människor i rörelse i byggnaden med olika ändamål och en tydlig och smart kommunikationslösning är mycket viktig. Genom att använda digitala informationsskärmar har Corem hittat svaret på den informationsbrist som annars kan uppstå i större företagslokaler. Genom att placera skärmar i de utrymmen där byggnadens besökare rör sig besvaras många frågor redan innan de hinner ställas.

Solna Gate är en av Corems många fastigheter och huserar ett flertal företag. I fastigheten finns även gym, konferensanläggning, pool, café och restaurang.

Integration till Visbook

En integration till bokningssystemet Visbook har varit en jättebra lösning för att visa upp bokningsbara mötesrum på skärmarna som sitter i konferensanläggningen.

Smarta integrationer

Skärmarna runt om i lokalerna har främst till syfte att informera om var konferenslokaler och mötesrum finns och om de är upptagna eller tillgängliga. Skärmarna innehåller också information om vad som serveras i restaurangen. Vid hissar och trapphus finns information om vilken våning de olika företagen hör till.

“Det bästa med PLAYipp är att det är enkelt och att det finns många integrationer till andra system!”

Carl Starkenberg, Receptionist, Solna Gate Corem

Custom Size – 1
PLAYipp digital signage, Solna Gate entré
Custom Size – 3