PLAYipp besøker: Solna Gate, Corem Meetings

Vi elsker å få innsikt i hvordan PLAYipp ser ut og fungerer i ulike typer virksomheter. I denne videoen møter vi Calle fra den svenske eiendomsforvalteren Corem og får lære mer om hvordan de bruker PLAYipp i sin daglige drift.

Vi møter Carl «Calle» Starkenberg, som jobber i resepsjonen på Solna Gate, Corem Meetings, der han tar imot byggets besøkende. Solna Gate er en av Corems mange eiendommer og huser flere selskaper. I bygningen finner vi også treningsstudio, konferansefasiliteter, basseng, kafé og restaurant.

Med mange mennesker med ulike formål som konstant forflytter seg rundt i bygningen, er det ekstra viktig med en smart kommunikasjonsløsning som er lett synlig. Store bedriftslokaler preges ofte av mangel på tydelig informasjon, men Corem har løst denne utfordringen ved å bruke digitale informasjonsskjermer som er strategisk plassert der de besøkende oftest befinner seg. På den måten blir mange spørsmål besvart før de rekker å bli stilt.

En integrasjon med bookingsystemet Visbook har vært en spesielt vellykket løsning. Det gjør det lett for besøkende i konferansefasilitetene å få oversikt over tilgjengelige møterom.

Skjermene til Corem viser hvor konferanselokaler og møterom befinner seg, samt om de er opptatt eller tilgjengelig. I tillegg viser skjermene hva som serveres i restauranten, og ved heiser og trapper finner man informasjon om hvilken etasje de ulike selskapene befinner seg på. Vi gleder oss til å høre mer om hva Calle og resten av Corem gjør med sine digitale informasjonsskjermer fra PLAYipp!

«DET BESTE MED PLAYIPP ER AT DET ER ENKELT OG AT DET FINNES MANGE INTEGRASJONER TIL ANDRE SYSTEMER!» – CARL STARKENBERG, RESEPSJONIST, SOLNA GATE COREM

Custom Size – 1
Custom Size – 2
Custom Size – 3