Digitala informationsskärmar

Fånga medarbetarnas uppmärksamhet

Digitala informationsskärmar är den perfekta kanalen för att fånga medarbetarnas uppmärksamhet. Med några få knapptryck kan en nyhet nå brett eller enbart de medarbetare som närmast är berörda. Enkelheten gör PLAYipps plattform unik i sitt slag.

Kommunicera med digitala informationsskärmar

Digitala informationsskärmar är den perfekta kanalen för att fånga medarbetarnas uppmärksamhet. Med några få knapptryck kan en nyhet nå brett eller enbart de medarbetare som närmast är berörda. Enkelheten gör PLAYipps plattform unik i sitt slag.

Digitala informationsskärmar
Digitala informationsskärmar

Användarvänlig & molnbaserad

I PLAYipps användarvänliga och molnbaserade plattform hanterar ni enkelt och smart alla era digitala skärmar. Alla skärmar kan styras i grupp eller individuellt av en eller flera redaktörer, som blandar och schemalägger olika innehåll och mediaformat så att det visas på rätt skärm vid rätt tid.

Digitala informationsskärmar

Användarvänlig & molnbaserad

I PLAYipps användarvänliga och molnbaserade plattform hanterar ni enkelt och smart alla era digitala skärmar. Alla skärmar kan styras i grupp eller individuellt av en eller flera redaktörer, som blandar och schemalägger olika innehåll och mediaformat så att det visas på rätt skärm vid rätt tid.

Överskådlig spellista

Spellista med mediaobjekt

Mediaobjekten i en spellista loopar, det innebär att alla mediaobjekt spelas efter varandra, för att sedan börja om från toppen på spellistan.

Skärmlayout

En skärmlayout - flera ytor

En skärmlayout innehåller en eller flera ytor. Ytorna kan vara i vilken storlek som helst. Till varje yta är en spellista kopplad. Med den styr du innehållet som visas.

Schemaläggning i PLAYipp Manager

Justera ordningen enkelt

Spelordningen och schemaläggningen av mediaobjekten i listan hanterar du enkelt. Dra och släpp objektet i listan för att ändra ordningen.

Överskådlig spellista

Spellista med mediaobjekt

Mediaobjekten i en spellista loopar, det innebär att alla mediaobjekt spelas efter varandra, för att sedan börja om från toppen på spellistan.

Skärmlayout

En skärmlayout - flera ytor

En skärmlayout innehåller en eller flera ytor. Ytorna kan vara i vilken storlek som helst. Till varje yta är en spellista kopplad. Med den styr du innehållet som visas.

Schemaläggning i PLAYipp Manager

Justera ordningen enkelt

Spelordningen och schemaläggningen av mediaobjekten i listan hanterar du enkelt. Dra och släpp objektet i listan för att ändra ordningen.

Skärmlayouter för medarbetarkommunikation

Skapa din skärmlayout

Välj en skärmlayout från någon av de färdiga layouterna som finns i PLAYipps bibliotek. Du kan även göra en layout från grunden själv. Skapa dina ytor på skärmen genom att dra och släppa, så att den får en unik layout anpassad efter era behov. Även en färdig skärmlayout kan du enkelt anpassa och ändra på samma sätt.

Skapa din skärmlayout

Välj en skärmlayout från någon av de färdiga layouterna som finns i PLAYipps bibliotek. Du kan även göra en layout från grunden själv, genom att dra och släppa ytorna. Även en färdig skärmlayout kan du enkelt anpassa och ändra på samma sätt.

Skärmlayouter för medarbetarkommunikation
Skärmstruktur

Bygg upp en smart skärmstruktur

  • Börja med att ge varje skärm ett tydligt och informativt namn. Då kan du lätt överblicka och särskilja dina skärmar.
  • Efter att du gett skärmen ett namn sätter du geografisk position för den aktuella skärmen.
  • Skapa sedan skärmgrupper med flera skärmar, till exempel utifrån verksamhet eller geografiskt område.
  • På så sätt kan du sedan välja att publicera till alla skärmgrupper eller till en specifik skärm- grupp som berörs av nyheten.
Skärmstruktur

Bygg upp en smart skärmstruktur

Oavsett antal digitala skärmar i din verksamhet, är en genomtänkt struktur på skärmarna en framgångsfaktor. Du kan skapa olika grupper av dina skärmar, för att uppdatera flera skärmar samtidigt.

  • Börja med att ge varje skärm ett tydligt och informativt namn. Då kan du lätt överblicka och särskilja dina skärmar.
  • Efter att du gett skärmen ett namn sätter du geografisk position för den aktuella skärmen.
  • Skapa sedan skärmgrupper med flera skärmar, till exempel utifrån verksamhet eller geografiskt område.
  • På så sätt kan du sedan välja att publicera till alla skärmgrupper eller till en specifik skärm- grupp som berörs av nyheten.

PLAYipp delar mer än gärna med sig av sina insikter.

PLAYipp delar mer än gärna med sig av sina insikter.

Härligt, bjud in mig till kommande webinars!

Härligt, bjud in mig till kommande webinars!

Budskapsmallar i PLAYipp Manager

Jobba smart med budskapsmallar

Inbyggt i PLAYipp finns ett kraftfullt verktyg för att skapa och publicera budskap till skärmar, så kallade budskskapsmallar. Dessa mallar kan du själv enkelt ta fram och anpassa efter den grafiska profilen. Med mallarna kan sedan redaktörer skapa innehåll med ett enhetligt utseende utan några förkunskap.

Jobba smart med budskapsmallar

Inbyggt i PLAYipp finns ett kraftfullt verktyg för att skapa och publicera budskap till skärmar, så kallade budskskapsmallar. Dessa mallar kan du själv enkelt ta fram och anpassa efter den grafiska profilen. Med mallarna kan sedan redaktörer skapa innehåll med ett enhetligt utseende utan några förkunskap.

Budskapsmallar i PLAYipp Manager

Möjligheter i plattformen

Möjligheter i plattformen

Ikon för bilder och rörligt

Bilder och rörligt

Kommunicera med filmer och videos i mp4. Använd bilder i jpg, png och gif - i plattformen finns inga begränsningar.

Interna och externa webbsidor

Länka alla url:er

Skärmen passar utmärkt till att puffa för extern nyheter eller utbildningar - oavsett om det är interna eller externa url:er

Dokument

Olika dokument

I samma spellista kan presentationer, pdf:er och Office-dokument blandas efter behov. Inget är omöjligt!

chat

Egna mallar

Med plattformens egna budskapsmallar kan du enkelt skapa egna mallar efter det grafiska uttrycket verkamheten jobbar efter.

Ikon för bilder och rörligt

Bilder och rörligt

Kommunicera med filmer och videos i mp4. Använd bilder i jpg, png och gif - i plattformen finns inga begränsningar.

Interna och externa webbsidor

Länka alla url:er

Skärmen passar utmärkt till att puffa för extern nyheter eller utbildningar - oavsett om det är interna eller externa url:er

Dokument

Olika dokument

I samma spellista kan presentationer, pdf:er och Office-dokument blandas efter behov. Inget är omöjligt!

chat

Egna mallar

Med plattformens egna budskapsmallar kan du enkelt skapa egna mallar efter det grafiska uttrycket verkamheten jobbar efter.

Digitala informationsskärmar

Tre viktiga förutsättningar

Din skärm behöver en mediaspelare för att uppdatera och visa innehållet på skärmen. För att du ska kunna aktivera och styra skärmen med PLAYipp Manager behöver du en licens och anslutning till internet.

Digitala informationsskärmar

Tre viktiga förutsättningar

Din skärm behöver en mediaspelare för att uppdatera och visa innehållet på skärmen. För att du ska kunna aktivera och styra skärmen med PLAYipp Manager behöver du en licens och anslutning till internet.