Plattformen för er kommunikation på arbetsplatsen

Det nya sättet att använda kommunikation på jobbet

Plattformen för er
medarbetarkommunikation

Det nya sättet att jobba med kommunikation på
arbetsplatsen, som bygger en starkare kultur
och ökar engagemanget

Kommunikation på arbetsplatsen

Öka drivet och engagemanget

Med PLAYipp som er plattform för internkommunikation kan du enkelt sprida information på skärmar eller direkt till medarbetarnas telefoner. Öka drivet, engagemanget och delaktigheten hos medarbetarna.

Öka drivet, engagemanget och delaktigheten på arbetsplatsen

Med PLAYipp som er plattform för internkommunikation kan du enkelt sprida information på skärmar eller direkt till medarbetarnas telefoner. Öka drivet, engagemanget och delaktigheten hos medarbetarna.

Kommunikation på arbetsplatsen
Ikon för stora vinster

Stora vinster

Vinsterna är stora när kommunikationen fungerar och medarbetarna både kan interagera, hålla sig uppdaterade och vara medskapare i nyhetsflödet.

Ikon för stolta ambassadörer

Stolta ambassadörer

Företag som lyckas med den interna kommunikationen och gör medarbetarna delaktiga, får stolta ambassadörer och talanger som stannar.

Ikon digitala informationsskärmar och medarbetarappen Connect

Smart lösning

Sprid Informationen via digitala informationsskärmar placerade på strategiskt valda platser och direkt till medarbetarna i deras smartphone.

Ikon för stora vinster

Stora vinster

Vinsterna är stora när kommunikationen fungerar och medarbetarna både kan interagera, hålla sig uppdaterade och vara medskapare i nyhetsflödet.

Ikon för stolta ambassadörer

Stolta ambassadörer

Företag som lyckas med den interna kommunikationen och gör medarbetarna delaktiga, får stolta ambassadörer och talanger som stannar.

Ikon digitala informationsskärmar och medarbetarappen Connect

Smart lösning

Sprid Informationen via digitala informationsskärmar placerade på strategiskt valda platser och direkt till medarbetarna i deras smartphone.

Digitala informationsskärmar

Kommunicera med digitala skärmar

Digitala informationsskärmar är den perfekta kanalen för att skapa ett surr på företaget. Med några få knapptryck kan en nyhet nå brett eller enbart de medarbetare som närmast är berörda. Enkelheten gör PLAYipps plattform unik i sitt slag.

Digitala informationsskärmar

Kommunicera med digitala informationsskärmar

Digitala informationsskärmar är den perfekta kanalen för att fånga medarbetarnas uppmärksamhet. Med några få knapptryck kan en nyhet nå brett eller enbart de medarbetare som närmast är berörda. Enkelheten gör PLAYipps plattform unik i sitt slag.

Connect och digitala informationsskärmar

PLAYipp medarbetarappen

PLAYipp erbjuder den personliga och platsoberoende appen för kommunikation internt. Med den blir det enkelt för alla på arbetsplatsen att interagera och att vara en del av kulturen.

PLAYipp medarbetarappen

PLAYipp erbjuder den personliga och platsoberoende medarbetarappen för internkommunikation. Med appen blir det enkelt för alla medarbetare att hålla sig uppdaterad, att interagera och att vara en del av företagskulturen.

Connect och digitala informationsskärmar
Nowaste Logistics

Kundcase: Nowaste Logistics

För Nowaste Logistics med drygt 490 medarbetare fördelade på 15 kontor och terminaler i Helsingborg var kommunikationen internt länge en utmaning. Numera jobbar de med PLAYipp som den samlade kanalen för kommunikation internt och upplever stor skillnad.

Nowaste Logistics

Kundcase: Nowaste Logistics

För Nowaste Logistics med drygt 490 medarbetare fördelade på 15 kontor och terminaler i Helsingborg var kommunikation och samhörigheten internt länge en utmaning. Numera jobbar de med PLAYipp som den samlade kommunikationskanalen internt och upplever stor skillnad.

Medarbetare inom olika branscher

Räkna ut er investering

Nu kan du räkna ut priset genom att besvara ett fåtal frågor om ditt företag. Med svaren som utgångspunkt får du veta vad investeringen i en fungerande och effektiv internkommunikation landar på.

Räkna ut er investering

Nu kan du räkna ut priset genom att besvara ett fåtal frågor om ditt företag. Med svaren som utgångspunkt får du veta vad investeringen i en fungerande och effektiv intern-
kommunikation landar på.

Medarbetare inom olika branscher
Balder Customer Case

Kundcase: Balder

Med strax över 1 000 fastigheter bara i Sverige och ett tidskrävande arbetssätt, var beslutet att börja jobba med digitala skärmar i trapphusen enkelt för Balder.

Balder Customer Case

Kundcase: Fastighets AB Balder

Med strax över 1 000 fastigheter bara i Sverige och ett tidskrävande arbetssätt, var beslutet att börja jobba med digitala trapphusskärmar enkelt för Balder.

Håll dig uppdaterad med PLAYipp News

Håll dig uppdaterad med PLAYipp News

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!