Den viktigaste
plattformen för
medarbetar-
kommunikation

Den viktigaste plattformen för
medarbetarkommunikation

Kommunikation på arbetsplatsen

Med PLAYipp som er viktigaste plattform för internkommunikation kan du enkelt sprida information på skärmar eller direkt till medarbetarnas smartphones. Det ökar drivet, engagemanget och delaktigheten hos medarbetarna.

Kommunikation på arbetsplatsen

Med PLAYipp som er viktigaste plattform för intern-
kommunikation kan du enkelt sprida information på skärmar eller direkt till medarbetarnas smartphones. Det ökar drivet, engagemanget och delaktigheten hos medarbetarna.

Kommunikation på arbetsplatsen
Ikon för stora vinster

Stora vinster

Vinsterna är stora när kommunikationen fungerar och medarbetarna både kan interagera, hålla sig uppdaterade och vara medskapare i nyhetsflödet.

Ikon för stolta ambassadörer

Stolta ambassadörer

Företag som lyckas med den interna kommunikationen och gör medarbetarna delaktiga, får stolta ambassadörer och talanger som stannar.

Ikon digitala informationsskärmar och medarbetarappen Connect

Smart lösning

Sprid Informationen via digitala informationsskärmar placerade på strategiskt valda platser och direkt till medarbetarna i deras smartphone.

Ikon för stora vinster

Stora vinster

Vinsterna är stora när kommunikationen fungerar och medarbetarna både kan interagera, hålla sig uppdaterade och vara medskapare i nyhetsflödet.

Ikon för stolta ambassadörer

Stolta ambassadörer

Företag som lyckas med den interna kommunikationen och gör medarbetarna delaktiga, får stolta ambassadörer och talanger som stannar.

Ikon digitala informationsskärmar och medarbetarappen Connect

Smart lösning

Sprid Informationen via digitala informationsskärmar placerade på strategiskt valda platser och direkt till medarbetarna i deras smartphone.

Digitala informationsskärmar

Kommunicera med informationsskärmar

Digitala informationsskärmar är den perfekta kanalen för att fånga medarbetarnas uppmärksamhet. Med några få knapptryck kan en nyhet nå brett eller enbart de medarbetare som närmast är berörda. Enkelheten gör PLAYipps plattform unik i sitt slag.

Digitala informationsskärmar

Kommunicera med digitala informationsskärmar

Digitala informationsskärmar är den perfekta kanalen för att fånga medarbetarnas uppmärksamhet. Med några få knapptryck kan en nyhet nå brett eller enbart de medarbetare som närmast är berörda. Enkelheten gör PLAYipps plattform unik i sitt slag.

Connect och digitala informationsskärmar

Medarbetarappen Connect

Connect är den personliga och platsoberoende informationskanalen. Medarbetarappen gör det enkelt att hålla sig uppdaterad, att interagera och att vara en del av företagskulturen.

Medarbetarappen Connect

Connect är den personliga och platsoberoende informations-
kanalen. Medarbetarappen gör det enkelt att hålla sig uppdaterad, att interagera och att vara en del av företagskulturen.

Connect och digitala informationsskärmar
Spellista i PLAYipp Manager

Kom igång enkelt och snabbt

Du kommer igång enkelt och snabbt med den viktigaste plattformen för internkommunikation. Boka en demo och får en genomgång av möjligheterna i PLAYipps plattform.

Spellista i PLAYipp Manager

Kom i gång enkelt och snabbt

Du kommer igång enkelt och snabbt med den viktigaste plattformen för internkommunikation. Boka en demo och får en genomgång av möjligheterna i PLAYipps plattform.

Engagerade medarbetare

Räkna ut priset

Nu kan du räkna ut priset genom att besvara ett fåtal frågor om ditt företag. Med svaren som utgångspunkt får du veta vad investeringen i en fungerande och effektiv internkommunikation landar på.

Räkna ut priset

Nu kan du räkna ut priset genom att besvara ett fåtal frågor om ditt företag. Med svaren som utgångspunkt får du veta vad investeringen i en fungerande och effektiv intern-
kommunikation landar på.

Engagerade medarbetare

PLAYipp erbjuder en lösning som ökar drivet och motivationen.

PLAYipp erbjuder en lösning som ökar drivet och motivationen.

Driv engagemang på din arbetsplats

Driv engagemang på din arbetsplats