PLAYipp möter Strängnäs kommun!

Vi möter Theresa Westermark som är digital kommunikatör i Strängnäs kommun och får ta del av hur de använder sig av PLAYipp Digital Signage.

PLAYipp-kultur-strangnas

Strängnäs kommun går från affischer till digitala skärmar

Strängnäs kommun upplevde utmaningar med att nå ut med sin information i kommunen. De ville digitalisera sitt spridande av budskap istället för att enbart använda sig av tryckta affischer, som inte bara tog tid och resurser utan även snabbt blev inaktuella. Idag har Strängnäs kommun inte bara effektiviserat sin kommunikation till sina invånare, de har även sett till att bli extra relevanta med sin kommunikation genom att publicera olika typer av information på olika geografiska platser. Ett smart sätt att använda sig av skärmens placering för att prata till rätt målgrupp vid rätt tid och om rätt saker.

Behövde bli mer effektiva i sin kommunikation

Innan de digitala informationsskärmarna användes hemsida, sociala medier och media i extern kommunikation. Men i offentliga miljöer där invånarna faktiskt rör sig så användes affischer på anslagstavlor. Så Strängnäs kommun sökte en lösning för att bli mer effektiva i sitt kommunikationsarbete och nå kommuninvånarna på ett annat sätt och i en miljö som de normalt sätt inte gjorde.

“I offentliga miljöer så jobbade vi analogt, vi åkte runt och satte upp affischer på anslagstavlor och nu kan vi ha mer rörligt material och berätta om ett kommande evenemang eller om oss som arbetsgivare.“ Theresa Westermark, Digital kommunikatör, Strängnäs kommun

PLAYipp Digital Signage Strängnäs kommun evenemang

Målgruppsanpassad kommunikation

Idag används ungefär 10-12 skärmar runt om i kommunen och är placerade i tre olika geografiska målgrupper med olika typer av kommunikation kopplade till sig.

En grupp skärmar är placerade i kontaktcenter och där kommuniceras kommuninformation som till exempel tips om kommande event, nyheter från kommunens hemsida och viktig information som behöver kommuniceras direkt till kommuninvånarna.

Den andra gruppen skärmar är placerade på biblioteken och olika kulturinrättningar. Informationen på dessa skärmar handlar om kommande event, konserter och föredrag. Kommunikationen riktar sig fortfarande till invånarna i kommunen men är mer inriktat mot kulturupplevelser.

Den tredje målgruppen som Strängnäs kommun vänder sig till är de som reser till Strängnäs kommun året runt. Dessa skärmar är då placerade på tågstationerna och då används skärmarna till att berätta om vad som händer i kommunen, besöksmål, evenemang och sån typ av information som kan attrahera besökare som inte vanligtvis befinner sig i Strängnäs eller i någon av de andra orterna i kommunen.

Genom att låta olika personer ansvara för innehållet på skärmarna ser Strängnäs kommuns kommunikationsavdelning till att ta till vara på kompetensen och kunskapen som finns hos de olika avdelningarna runt om i kommunen.

“Jag tycker att det fungerar väldigt bra, vi får väldigt snabbt hjälp och support! PLAYipps customer success team är väldigt bra på att svara på våra frågor och håller bra utbildningar så vi är jättenöjda! “
Theresa Westermark, Digital kommunikatör, Strängnäs Kommun

Strängnäs når ut till nya personer med bild och film

Skärmarna gav Strängnäs kommun möjlighet att nå kommuninvånarna med mer visuellt innehåll. Med film och med mer information som är lättare att ta till sig än via kommunens hemsida, som i sin tur kräver att kommuninvånaren själv besökt deras hemsida och läst nyheten. Med PLAYipp Digital Signage kan de nå de personer som de normalt sett inte nådde tidigare, men som ändå skulle må bra av att ta del av information.

Theresa berättar att även hennes medarbetare ser skärmarna ute i samhället och ser det som en bra kommunikationskanal så de får fler och fler förfrågningar från olika kontor som vill använda skärmarna för att kommunicera ut sina budskap.

“Vi ser att vi absolut kunnat möta de utmaningar vi hade innan vi började jobba med digitala skärmar och nu ser vi ju också möjligheterna till att kunna utveckla användandet och jobba mer med det redaktionella innehållet.”
Theresa Westermark, Digital kommunikatör, Strängnäs Kommun

Drömmen är att ha en digital skärm i varje lunchrum

Strängnäs kommun ställer sig positiv till det fortsatta arbetet med de digitala informationsskärmarna och drömmen vore att ha en digital skärm i varenda lunchrum för att enklare kunna kommunicera internt. Att ha all kommunikation samlad i ett och samma system med massor av funktionalitet.

PLAYipp upphandlades under hösten 2019 och under våren 2020 började arbetet med att ta fram mallar och lagom till att Sverige drabbades av pandemi så satt de första skärmarna på plats. Så när budskapen på skärmarna var redo att möta sina tilltänkta målgrupper runt om i kommunen så var det ingen där

Strängnäs kommun fick kanske inte den bästa starten med sina digitala skärmar men istället för att hänga med huvudet så användes den extra tiden till att sätta rutiner, planera och förbereda innehåll och mallar till skärmarna.

Genom att ha en tydlig plan och ett syfte med de digitala informationsskärmarna blev det snabbt en given kanal i Strängnäs kommuns kommunikationsarbete.

“PLAYipp har massa andra funktioner också men just att kunna tidsinställa innehåll är guld värt för oss!”
Theresa Westermark, Digital kommunikatör, Strängnäs Kommun


PLAYipp-kommun-strangnas

Theresa tipsar!

Till dig som vill börja använda digitala informationsskärmar.

  • Att bestämma sig för för vad den här kanalen ska göra och vara i förhållande till andra redan befintliga kanaler, att faktiskt göra den hemläxan först.
  • Att man har bra och tydliga budskapsmallar så man enkelt kan låta sina medarbetare publicera innehåll så det blir enhetligt och bra.
  • Att man tänkt igenom hur man vill att innehållet ska publiceras och se ut på skärmen.
  • Att man tänkt igenom på vilka platser som man tror att det ger som bäst effekt att placera en digital informationsskärm.
  • Det är viktigt att ha en systemägare som tar ansvar för de digitala skärmarna.