PLAYipp møter Strängnäs kommun!

Vi møter Theresa Westermark, digital kommunikatør i kommunen Strängnäs utenfor Stockholm, som forteller om sine erfaringer med PLAYipp Digital Signage.

PLAYipp-kultur-strangnas

Strängnäs ønsket å digitalisere kommunikasjonsarbeidet

Strängnäs kommune hadde utfordringer med å nå frem til sine målgrupper med relevant informasjon. De ønsket å digitalisere kommunikasjonsarbeidet i stedet for å investere tid og ressurser på trykte plakater som raskt ble utdaterte. Med PLAYipp Digital Signage og digitale skjermer er de blitt langt mer effektive, og kan publisere og oppdatere ulike typer informasjon ved ulike geografiske lokasjoner. På den måten sikrer de at riktig målgruppe får riktig informasjon – til rett tid.

Med digitale skjermer kunne Strängnäs kommune nå sine innbyggere med mer visuelt innhold, inkludert video og annet materiale som var lettere å dele på informasjonsskjermer enn på kommunens nettside. PLAYipp Digital Signage hjelper kommunen med å fange oppmerksomheten til personer som de vanligvis ikke når frem til, men som likevel har nytte av informasjonen.

Brukte plakater på oppslagstavler

Innen de digitale informasjonsskjermene ble tatt i bruk, kommuniserte kommunen gjennom nettsiden, sosiale medier og ekstern media. De brukte også plakater på oppslagstavler i offentlige områder der innbyggerne befant seg. Strängnäs kommune ønsket en løsning som kunne effektivisere kommunikasjonsarbeidet og samtidig nå innbyggere på en annen måte og i miljøer der de vanligvis ikke nådde frem.

«I offentlige miljøer jobbet vi analogt; vi reiste rundt og satte opp plakater på oppslagstavler. Nå kan vi ha animert og dynamisk innhold og informere om kommende arrangement eller om oss som arbeidsgiver.»
– Theresa Westermark, Digital kommunikatør, Strängnäs kommune.

PLAYipp Digital Signage Strängnäs kommun evenemang

Målgruppetilpasset kommunikasjon

I dag har Strangnäs 10-12 skjermer spredt rundt i kommunen, fordelt på tre geografiske målgrupper som mottar ulike typer informasjon.

En gruppe skjermer er plassert i kommunens kontaktsenter og viser informasjon som kommende arrangement, nyheter fra kommunens nettside og viktig informasjon som må formidles direkte til innbyggerne.

Den andre gruppen skjermer er plassert på bibliotekene og kulturinstitusjoner. Her deles informasjon om kommende arrangement, konserter og foredrag. Kommunikasjonen er fortsatt rettet mot innbyggerne, men er fokusert rundt kulturopplevelser.

Den tredje målgruppen for Strängnäs kommune er de som reiser til kommunen året rundt. Disse skjermene er plassert på togstasjoner og informerer om hva som skjer i kommunen, besøksmål, arrangement og annen informasjon som kan tiltrekke besøkende som vanligvis ikke oppholder seg i Strängnäs eller i andre tettsteder i kommunen.

Ved å gi ulike personer tilgang til å publisere innhold på skjermene, kan kommunikasjonsavdelingen utnytte kompetansen og kunnskapen som finnes hos ulike avdelinger i kommunen.

«Jeg synes det fungerer veldig godt. Vi får raskt hjelp og støtte. Vår kontaktperson, Victor, svarer på spørsmål med én gang og gir god opplæring, så vi er veldig fornøyde!»
– Theresa Westermark, Digital kommunikatør, Strängnäs kommune.

PLAYipp-kommun-strangnas

Nå sine innbyggere med visuelt innhold

Med digitale skjermer kunne Strängnäs kommune nå sine innbyggere med mer visuelt innhold, inkludert video og annet materiale som var lettere å dele på informasjonsskjermer enn på kommunens nettside. PLAYipp Digital Signage hjelper kommunen med å fange oppmerksomheten til personer som de vanligvis ikke når frem til, men som likevel har nytte av informasjonen.

Theresa forteller at også hennes kolleger i kommunen har oppdaget nytten av skjermene etter å ha sett dem i lokalsamfunnet. De får stadig flere henvendelser fra ulike avdelinger som ønsker å bruke skjermene for å formidle sine budskap.

«Nå kan vi definitivt møte de utfordringene vi hadde før vi begynte å jobbe med digitale skjermer, og ser i tillegg muligheter til å utvikle bruksområdene for skjermene samt jobbe mer med det redaksjonelle innholdet.»
– Theresa Westermark, Digital kommunikatør, Strängnäs kommune.

Drømmen er å plassere en digital skjerm i alle personalrom.

Strängnäs kommune ser positivt på det videre arbeidet med de digitale informasjonsskjermene. Drømmen er å forenkle kommunens interne kommunikasjon ved å plassere én digital skjerm i alle personalrom. De ser verdien av å samle all kommunikasjon i et system med stor funksjonalitet.

Strängnäs kommune anskaffet PLAYipp høsten 2019 og begynte å utvikle sine første maler våren 2020. På samme tid ble Sverige rammet av Corona-pandemien, og når de første skjermene sto klare til å dele innhold med innbyggerne ute i kommunen, satt de fleste innbyggerne hjemme.

Til tross for en treg start, fortsatte kommunen arbeidet med å forberede sine digitale skjermer. Istedenfor å henge med hodet, benyttet de den ekstra tiden til å etablere rutiner og planlegge innhold og maler til skjermene.

Takket være en tydelig plan og en gjennomtenkt hensikt, ble informasjonsskjermene raskt en essensiell kanal i kommunens kommunikasjonsarbeid.

“PLAYipp har mange funksjoner, men akkurat muligheten til å planlegge innhold er gull verdt for oss!»
– Theresa Westermark, Digital kommunikatør, Strängnäs kommune.

turistinformation

Theresa gir følgende tips til deg som vil komme i gang med å bruke digitale informasjonsskjermer:

  • Begynn med å avklare hensikten med kanalen og hvilken rolle den skal spille i forhold til andre eksisterende kanaler.
  • Lag gode, tydelige budskapsmaler som gjør det enkelt for medarbeiderne å publisere enhetlig innhold.
  • Tenk gjennom hvordan du vil at innholdet skal publiseres og se ut på skjermen.
  • Vurder hvilke lokasjoner som gir best effekt når du skal plassere ut skjermene dine.
  • Tildel en systemansvarlig som tar ansvar for de digitale skjermene.