PLAYipp gör det enkelt att visa det du är bra på i realtid.

Vi har hjälp företag i snart 20 år att visa upp data eller information på skärmar. Det senaste heta bland våra kunder är att nyttja andra leverantörers data för att visa upp resultat.

Visa upp det ni brinner för.

I dessa exempel kommer vi titta på olika typer av energidata men det skulle lika gärna kunna vara säljsiffror, uthyrningskvoter eller veckans högst rankade produkt. Det viktiga är att det finns ett API som genererar så kallade datapunkter men nog om det, det kan ni läsa om längst ner om det är er kopp.

Energismart är målet!

Många företag behöver och vill bli smartare med hur, när och varför de förbrukar eller genererar energi. Hållbarhet är het och med goda anledningar. För många är investeringar inom energi vitala. Några väljer att effektivisera, andra att investera i egna energikällor som är mer hållbara.

Detta kommer ofta med stor stolthet för företagen som investerar men det har varit svårt att levandegöra och förtydliga för kunder eller sina medarbetare vad arbetet faktiskt, på riktigt innebär. Tills nyligen!

Levande data

Med hjälp av digital signage kan vi hjälpa våra kunder att levandegöra den insats som görs inom energiområdet. Vi kan koppla på nästa vilket API som helst till vår programvara och publicera detta på era digitala informationsskärmar. Skärmar som finns ute i er organisation, på arbetsplatser där era medarbetare eller kunder finns och kan se att det görs skillnad.

Tre exempel

Vi ska titta på tre olika exempel där vi tillsammans med kund, och/eller kundens partner tagit fram lösningar för att publicera deras energidata på deras skärmar.

Diös med SolarEdge

Diös är ett fastighetsbolag som valt att nyttja solenergi i flera av sina fastigheter där den möjligheten finns. All data om anläggningen finns i Solaredge. Via SolarEdge eget API kan vi hämta data från fastighetens anläggning och visa denna för fastighetens besökare på en unikt designad dashboard.

Energi-dios
mockup-dios-kpi

apak och iSolarcloud

APak är ett förpackningsföretag som satt hållbarhet i framsätet och gör massvis med insatser för att minska såväl sin egen klimatpåverkan men även sina kunders. En självklarhet för dem var att på något sätt visa vad som görs inom energiområdet och vilka KPI:er de jobbar med. Lösningen blev här ett API till iSolarcloud som visar upp hur mycket energi aPaks solpaneler producerar. Till stor glädje för såväl personal som besökare till aPak kan de via digitala informationsskärmar nu se liverapportering om hur energiproduktionen går.Snyggt och smidigt i en bra paketering som skapar samtalsämne och en mycket tydlig koppling till företagets övergripande mål.

Skärmavbild 2021-09-02 kl. 16.55.36
mockup-apak-kpi

Castellum och jakten på klimatpositiva byggnader

Castellum har storsatsat på digitala skärmar i sina entréer, dels för att effektivisera verksamheten dels skapa attraktivare entréer. Och när PLAYipps plattform väl finns på plats så uppstod många fler användningsområden, utöver att visa hyresgästlista och kontaktinfo, det är en ny kanal till både befintliga kunder och ev. nya kunder (besökare) – Med väldigt positiva resultat!

I fallet Trekanten i Danderyd, har fastigheten investerat tungt i en ”Geoenergianläggning” i syfte att försöka skapa framtidens klimatpositiva kontorsfastighet. Redan vid driftsättning av anläggningen sänktes energiförbrukningen med 79 procent.

Även om syftet är att spara pengar och nå miljömål ville man samtidigt marknadsföra anläggningen i syfte att locka nya kunder. I stället för att endast sätta upp en statiskt skylt, som många andra gör, ville Castellum visa med realtidsdata hur fastigheten bidrar till minskad miljöeffekt.

Tillsammans med PLAYipp och JML/Dustin skapades således ett grafiskt uttryck och m h a en integration med anläggningens API kunde projektet förverkligas. Och i stället för att endast visa siffror blev utmaningen att göra datan kommunikativ, något som gemene man kunde relatera till. Exempelvis visas fastighetens koldioxidbesparing vad x antal villor i snitt annars förbrukar.

Kungsleden ControlMachine
mockup-kungsleden-kpi

Resultat

Att idag kunna erbjuda våra kunder kompetens att publicera andra typer av data än vad de gjorde för bara ett par år sedan har blivit en mycket positiv effekt av våra digitala informationsskärmar.

Genom att tillföra data till platser som redan har en god genomströmning av kunder eller medarbetare levandegörs det som våra kunder skapar. Det ger uppmärksamhet och ofta syns det bättre för att det är på en skärm, där rörligt eller föränderligt material finns.

Idag ser vi nästan inga begränsningar i vad som skulle kunna visas i form av ett API. Nyligen har vi dessutom möjliggjort att kunna visa saker som ligger bakom inloggning, vilket ger ytterligare möjligheter för våra kunder att visa relevant information.