• Kundcase
  • PLAYipp Digital Signage

PreZero väljer att utöka med PLAYipp.

En förenklad, förändrad och förbättrad internkommunikation med PLAYipp.

PreZero_Logo_RGB_Weiss-Gruen

Behovet av en samlad kommunikation till sina anställda.

Efter en utvärdering av internkommunikationen inom organisationen stod det klart att PreZero behövde lyfta sig. Det saknades en samlad kanal som fler medarbetare kunde ta del av. För det stora flertalet anställda ute på anläggningarna bestod informationen av utskrifter från intranätet som satts upp på anslagstavlor.

Efter att IT avdelningen 2018 fått i uppdrag att titta på en mer produktiv och samlad kanal stod det klart att det var digitala informationsskärmar som skulle ersätta utskrifterna. PLAYipp samt en annan leverantör utvärderades och valet föll på PLAYipp som leverantör tillsammans med partnern Simplify.

”PLAYipp var bäst på allt – på service, support och plattform. Vi valde att göra en stegvis onboarding och började med 13 anläggningar”

Christina Jacobsson, Kommunikatör på PreZero

Tydlig utrullning i organisationen

För att implementeringen skulle genomföras med största möjliga effekt valdes en succesiv utrullning där varje del hade ett tydligt fokus.

1. Planering & installation

Simplify tog ansvar för att tillsammans med PreZero planera och genomföra installationer av hårdavarn ute på anläggningarna så det skulle bli så smidigt som möjligt för de anställda.

2. Design & layout

PLAYipps grafiker jobbade samtidigt med att utveckla en layout till skärmarna som överrenstämde med PreZeros grafiska profil och deras varumärke. Detta gör varje skärm till en unik och sammanhängande del av PreZeros internkommunikation.

Allt gick jättebra och smidigt. Grafikern på PLAYipp tog fram exakt den design vi ville ha. Även utbildningen, de tillgängliga filmerna och supportsidan har varit bra uppbackning för oss administratörer, poängterar Christina Jacobson.

3. Utbildning

”Customer Success” gänget hos PLAYipp tog ansvar för att utbilda de 14 administratörer som inledningsvis skulle jobba med skärmarna.

– Synpunkterna är bara positiva. De uppskattar framförallt att det är en modern, bra och snabb kanal. En majoritet säger också att det är bra att de numera hittar informationen samlad på skärmen, framhåller Christina Jacobson. 

Återkoppling

Efter att skärmarna varit i gång ett tag genomfördes en uppföljande undersökning hos personalen på de 13 anläggningar som startades. Medarbetarnas feedback är enkom positiv, framförallt framhålls fördelen att hitta alla information, uppdaterad, på en plats. Det underlättar i medarbetarnas vardag.

Framgångsrikt

Att använda skärmar för att förstärka och förtydliga kommunikationen har under de senaste åren varit framgångsrikt. Att använda enkom skärmar och intranätet gör informationsflöden snabbare och mer korrekt för de som har behoven av information. Under 2021 valde därför PreZero att utöka sina informationsskärmar till totalt 54 stycken.

– Idag sampublicerar vi i alla kanaler, interna och externa, för att få ett maximalt genomslag och för att alla ska nås av samma information i ett bra flöde med högt tempo.

PreZero_Logo_RGB_Petrol-Grün

Vem? Var? Hur?

Våren 2019 började 13 anläggningar använda plattformen i kombination med digitala skärmar.

Verksamhet

PreZero kärnverksamhet är hantering av alla typer av restmaterial från företag och verksamheter, vilket förädlas genom återvinning.

Organisation

Totalt 1 100 medarbetare fördelade på 66 orter i Sverige. PreZero verkar även internationellt i drygt 25 länder.

Möjliggörare

PLAYipps partner Simplify har varit en viktig kugge i hela införandet – från planering till installation.