PreZero väljer att utöka med PLAYipp.

En förenklad, förändrad och förbättrad internkommunikation med PLAYipp.

PreZero_Logo_RGB_Weiss-Gruen

Behovet av en samlad kommunikation till sina anställda

PreZero har förbättrat sin interna kommunikation genom att implementera digitala informationsskärmar som ersatte tidigare utskrifter från intranätet. Det här har lett till en snabbare och mer effektiv spridning av information till alla deras 13 anläggningar.

Resultat:

  • Effektivare informationsspridning
  • Uppdaterad information på en plats
  • Positiv feedback från medarbetarna
  • Ökad tydlighet och snabbhet
  • Utökning till 54 skärmar

Positiv respons på de digitala skärmarna

Efter att de digitala skärmarna installerades och varit i gång ett tag genomfördes en uppföljande undersökning hos personalen på de 13 anläggningar. Medarbetarnas feedback är bara positiv, framförallt framhålls fördelen att hitta uppdaterad information på en ställe. Det underlättar medarbetarnas vardag.

Utmaning: Det saknades en samlad informationskanal

Efter en utvärdering av internkommunikationen inom organisationen stod det klart att PreZero behövde lyfta sig. Det saknades en samlad kanal som fler medarbetare kunde ta del av. För det stora flertalet anställda ute på anläggningarna bestod informationen av utskrifter från intranätet som satts upp på anslagstavlor.

IT-avdelningen fick i uppdrag att titta på en mer produktiv och samlad kanal och ganska snart stod det klart att det var digitala informationsskärmar som skulle ersätta utskrifterna. PLAYipp samt en annan leverantör utvärderades och valet föll på PLAYipp som leverantör tillsammans med partnern Simplify.

”PLAYipp var bäst på allt – på service, support och plattform. Vi valde att göra en stegvis onboarding och började med tretton anläggningar”

Christina Jacobsson, Kommunikatör på PreZero

PreZero_Logo_RGB_Petrol-Grün

Tydligt fokus och succesiv utrullning

För att implementeringen skulle genomföras med största möjliga effekt valdes en succesiv utrullning där varje del hade ett tydligt fokus.

1. Planering och installation

Simplify tog ansvar för att tillsammans med PreZero planera och genomföra installationer av hårdvaran ute på anläggningarna.

2. Design och layout

PLAYipps grafiker jobbade samtidigt med att utveckla en layout till skärmarna som överensstämde med PreZeros grafiska profil och deras varumärke. Detta gör varje skärm till en unik och sammanhängande del av PreZeros internkommunikation.

Allt gick jättebra och smidigt. Grafikern på PLAYipp tog fram exakt den design vi ville ha. Även utbildningen, de tillgängliga filmerna och supportsidan har varit bra uppbackning för oss administratörer, poängterar Christina Jacobson.

3. Utbildning

”Customer Success” gänget hos PLAYipp tog ansvar för att utbilda de fjorton administratörer som inledningsvis skulle jobba med skärmarna.

– Feedback är bara positiv. De uppskattar framförallt att det är en modern, bra och snabb kanal. En majoritet säger också att det är bra att de numera hittar informationen samlad på skärmen, framhåller Christina Jacobson. 

Framgångsrik kombination av digitala skärmar och intranätet

Att använda skärmar för att förstärka och förtydliga kommunikationen har under de senaste åren varit framgångsrikt. Att använda digitala skärmar i kombination med intranätet gör informationsflödet snabbare och mer korrekt. Under 2021 valde därför PreZero att utöka sina informationsskärmar till totalt 54 stycken.

– Idag sampublicerar vi i alla kanaler, interna och externa, för att få ett maximalt genomslag och för att alla ska nås av samma information i ett bra flöde med högt tempo, säger Christina Jacobson.