PLAYipp på Kulturkvarteret i Örebro.

Häromsistens var PLAYipps marknadsavdelning på studiebesök på Kulturkvarteret i Örebro. Vi var imponerade och ville så klart ställa lite frågor till kommunikatörerna Jessica och Karin som vi hade förmånen att träffa. De är båda administratörer för skärmarna och har ett spännande och bra arbetssätt. De har en tydlig plan med vad de vill visa, när de vill visa det och för vem. 

Fakta om Kulturkvarteret

I hjärtat av Örebro ligger Kulturkvarteret, ett pulserande kulturkluster och en central mötesplats. Här finner du det nya stadsbiblioteket, Kulturskolan, en restaurang och en mångsidig scen. Läs mer om Kulturkvarteret här.

Antal skärmar: 10-12 st inomhus & 2 st utomhus
Antal kvm: 13 600

Kommunikatörerna Karin och Jessica på Kulturkvarteret, Örebro

Vad är syftet med era skärmar?

– Vi använder skärmarna för att marknadsföra alla evenemang som sker i huset, oavsett arrangör. Allt från Kulturskolans konserter, bibliotekets alla evenemang, händelser i Konsthallen och de event som kommer till oss och är i våra lokaler. På skärmarna ska man kunna se allt som händer som är publikt, stort som smått.

Ni är några stycken som gemensamt hanterar era skärmar. Hur ser ert arbetssätt ut? 

– Vi har en rad mallar i InDesign alla bygger på kvadraten som grafiskt element. De mallarna använder vi alltid. Vi är tre kommunikatörer och en administratör som producerar. Jessica jobbar mest för biblioteket och kulturskolan och Karin och hennes stöd av kollegorna i receptionen ansvarar för de externa aktörernas evenemang. Vi har även veckomöten där vi följer upp och utvecklar vårt arbetssätt kontinuerligt.

Det rör sig en hel del olika målgrupper i byggnaden. Ni har skolungdomar och pensionärer och småbarnsföräldrar… De har ganska olika behov och önskemål kan man tänka. Hur tänker ni kring innehåll och målgrupper?

– Vi har tydliga spelregler för publicering i och med att trycket på skärmarna är högt. Alla bilder går upp två veckor innan evenemanget och sedan tidsätter vi efter olika målgrupper. 

Målgrupperna sorteras också efter bibliotekets olika avdelningar: barn, ungdom, vuxen och så skärmen ovanför bibliotekets entrédisk som visar allt, precis som skärmarna ute i husets entré. Och så har vi specifika för Kulturskolan och Karolinska gymnasiet, men de visar alla samma och är inte sorterade på tydligare målgrupper än “elever”.

playipp-at-kulturkvartet-orebro-4

Digital signage skaffar man allt som oftast av en anledning, det finns en utmaning som ska lösas. Vad skulle ni säga är det största utmaningen som skärmarna löser åt er?

– Med skärmarna kan vi vara snabba i vår kommunikation. Vi kan målgruppsstyra och vi kan ha prioriterade budskap som tar över skärmarna under specifika tider. Det kanske kommer en ändring av lokal för ett event. Förut behövde vi skriva ut nya affischer och gå runt rent fysiskt och byta ut dessa. Idag kan vi bara ändra på skärmarna och sen är det klart. Mycket mer effektivt!

playipp-at-kulturkvartet-orebro-5-5
playipp-at-kulturkvartet-orebro-1-5

Kulturkvarteret har ett väldigt brett utbud och ni är många personer som jobbar med olika events och aktiviteter. Hur får ni information om allt som händer? Hur håller ni koll?

– För att genomföra alla evenemang vi gör krävs det mer än bara bra kommunikation. Allt som sker hos oss, interna som externa events, planeras in i ett särskilt planeringsverktyg där alla har ansvar för att lägga in “sitt eget” evenemang. Och det är i dom listorna vi ser vad som ska hända och kan hålla koll. Och igen, våra veckovisa möten hjälper oss att hålla koll. 

Något vi såg när vi var hos er är att ni nästan enbart jobbar med budskap i full storlek. Finns det en tanke med det?

– Vi tycker helt enkelt att det är snyggast med fullstorlek. Så enkelt är det. Dessutom vill vi att oavsett om det är Kulturskolans nybörjare som har konsert eller om det är Riksteatern som kommer hit så ska alla få uppmärksammas lika mycket. Det skapar stolthet och visar uppskattning.

På de interna skärmarna har vi delade ytor för att kunna köra både affisch och korta meddelanden. Det är likadant på Kulturskolan. Där kan det vara inställda lektioner eller liknande som behöver kommuniceras. 

Utomhus har ni också två skärmar. Det måste krävas en del tankearbete för att få det att funka bra?

–Ja, skärmarna på pylonen är ett kapitel för sig. Vi måste förhålla oss till en hel del trafik- och bygglovsregler för att få det att funka, regler som vi själva inte styr över. Pylonen är precis vid en bussgata och därför får det inte vara för snabba bildväxlingar eller för explicita budskap. 

Det är dessutom en utmaning med ljuset. Drömmen här vore ju en automatisk väderstyrning. Men vi har hittat ljuslägen som funkar beroende på årstid. Vi har faktiskt en ljustekniker som två gånger om året justerar ljuset på skärmarna manuellt för att de ska synas bra i solljus. Jag tror att det är dags i april igen att ändra ljusstyrkan.

Utomhusskärm i en pylon utanför Kulturkvarteret i Örebro

Ja, ni hör ju. Här finns det genomtänkta val för såväl målgrupper som budskap och design. Hatten av för Jessica och Karin på Kulturkvarteret. Ni gör ett väldigt bra jobb!