Digital Lösning för Kommunikation i Över 1000 Fastigheter

Förbättrad närvaro i kommunikationen med sina hyresgäster

Balder, med över 1 000 fastigheter i Sverige, har effektiviserat sin kommunikation genom att implementera digitala informationsskärmar. Genom att använda denna teknik har de förbättrat sin närvaro och snabbhet i kommunikationen med sina hyresgäster, vilket även har minskat belastningen på deras kundtjänst.

Resultat

  • Snabbare och tydligare kommunikation
  • Minskat antal kundtjänstärenden
  • Enkel publicering av information
  • Ökad hyresgästnöjdhet

Ett effektivare sätt att arbeta

– Vi förstod snabbt att detta är ett väldigt bra kommunikationsverktyg för oss. Vi började i ett bostadsområde och märkte att vi blev väldigt snabba i vår kommunikation och det är många som har påtalat att det är bra att vi är mycket mer närvarande, jobbar snabbare och tydligare. Jag tror att vi även fått ner frekvensen med samtal och mejl till vår kundtjänst, berättar Rasmus Sahlberg, fastighetsförvaltare på Balder.


Analogt till digitalt

Tidigare gick fastighetsförvaltare och assistenter runt fysiskt i trapphusen och delade ut information. Vi hade även en kundportal, där vi la upp information om vattenavstängning i specifika fastigheter. Idag publicerar de information enkelt i PLAYipp direkt på de skärmar som finns inom deras förvaltningsområde. Med några knapptryck kan de snabbt och planerat informera om att elen ska stängas av eller lägga upp en inbjudan till gårdsfika. Marknadsavdelning har master-behörighet och kommer åt alla skärmar och kan på så sätt kommunicera innehåll som berör alla.

”Äntligen kan vi kommunicera samma information till alla hyresgäster väldigt snabbt och enkelt.”

Therese Lidström, grafisk producent på Balder.,


Framgångsrikt samarbete mellan Balder och Picler

Det är Picler, en av PLAYipps partners, som tillsammans med Balder skapat en komplett lösningen för trapphusinformation bestående av ett casing, en skärm och PLAYipp som plattform.

– Vi såg att PLAYipp passade väldigt bra för fastighetsbranschen med tanke på att det är enkelt att tilldela olika behörigheter och bygga en bra struktur genom att gruppera skärmar på hus- och områdesnivå. Detta gör det enkelt för användarna att logga in och direkt börja jobba med sina skärmar, understryker Dan Boëthius, co-founder på Picler AB.

4 snabba fakta

Verksamhet

Balder äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Norden, Tyskland och Storbritannien.

Organisation

Fastighets AB Balder med huvudkontor i Göteborg och 15 lokalkontor runt om i Sverige.

PLAYipp-användare

Startade med test av digitala trapphusskärmar hösten 2017 och påbörjade utrullningen mars 2018.

Möjliggörare

Picler, PLAYipps partner, har tillsammans med Balder en komplett lösning för information i trapphus.