Digitala skärmar som komplement till ett intranät.

Idag är intranätet en självklarhet för mer eller mindre alla mellanstora, eller stora organisationer. Majoriteten har det för att förbättra kommunikation och underlätta för sina kollegor i arbetet.

5 starka anledningar till att skärmar bidrar och stärker era syften.

1 – Segmentera informationen.

Organisationer finns ofta på olika platser. All information på intranätet är oftast inte aktuell på alla dessa platser. Det som digital signage kan göra är att segmentera informationen så olika platser får olika OCH samma information. Såväl lokalt som centralt på samma yta. Detta är ofta svårt i ett intranät.

2 – Minska antalet resurser.

Många kommunikatörer upplever att det är svårt att hinna med alla uppdateringar av information. En digital signage-lösning innehåller en rad integrationer, inte minst rakt in i intranätet. Vilket minskar antalet dubbla publiceringar som en kommunikatör behöver göra. Organisationen sparar in tid och minskar stress i arbetsgruppen.

3 – Nå användare.

Många organisationer har svårt att nå sina medarbetare via intranätet. De loggar inte in. Med digital signage kan ni dra ut den viktigaste informationen från ert intranät och placera den på ytor där den enkelt kan konsumeras, personalutrymmen, entré, korridor.

4 – Ökad känsla av gemenskap.

Intranät är det en investering som är svår att nyttja för många medarbetare, de saknar verktyg för att vara uppkopplade och ta del av innehållet. Genom att belysa det viktigaste från intranätet med hjälp av digital signage kan fler få del av, och känna sig delaktiga i sin organisation.

5 – Multi-kanal för kommunikation.

Idag sker mycket av den viktiga dialogen i flera olika kanaler, det kan vara minst lika intressant för medarbetare att veta vad som sägs från arbetsgivaren på Facebook, Twitter, Teams etc som det som skrivs på intranätet. Med digital signage kan alla källor blandas på en och samma yta. Detta ger snabbt den anställda en överblick och en förståelse för var de behöver gå för fördjupat information.