Digital signage för offentliga verksamheter

Kommunikation i allmänhetens tjänst

Digitala informationsskärmar gör underverk för att lyckas med offentlig kommunikation.

Kraften i digitala informations­skärmar

En välplacerad skärm ger omedelbart ett stort lyft till omgivningen där den är installerad. Människor dras naturligt till ljus, rörelse och varierande kontraster. Om budskapet dessutom är relevant, ökar sannolikheten markant att mottagaren tar del av innehållet, jämfört med tryckta medier eller affischer.

Skärmens innehåll kan enkelt anpassas efter placering eller tid på dygnet, vilket ytterligare ökar chanserna att rätt person nås av rätt information.

playipp-at-kulturkvartet-orebro-5

Hur gör andra?

Vi får ofta frågan om hur våra andra kunder löser saker.
Inom kommuner är vi extra välanvända i följande områden:

Internkommunikation

Ett bra sätt att delge medarbetare kritisk och härlig information, även om verksamheten bedrivs på olika platser. Låt alla ta del av informationen från intranätet.

Öppen verksamhet

På offentliga platser så som bibliotek, badanläggningar och idrottsplatser kan ni tipsa om aktiviteter, evenemang och öppentider.

Vård och omsorg

Med digitala informationsskärmar kan ni tydligt visa patientinformation, dagens aktiviteter, senaste uppdateringarna om läkemedel eller smittspridning.

Servicecenter

Dela viktiga budskap, förhållningsregler och annan viktig information direkt till besökare viktig info, könummer eller tips på fina platser att besöka.

Kulturinrättningar

Många av våra kunder vill hälsa välkomna i entrén på sina konserthus, konsthallar, folkets hus eller andra offentliga rum.

På rätt plats i rätt tid

Med digitala informationsskärmar kan du finnas på rätt plats med rätt budskap vid rätt tid – och allt styrs direkt från din dator!