PLAYipp® + Microsoft Power BI = sant!

Slipp dubbeljobbet

Nu behöver du endast uppdatera din data i Microsoft Power BI och sen löser vår integration resten. Vips så finns era försäljningssiffor eller annan data direkt på er digitala informationsskärm via ren automagi!

Vi kan med glädje berätta att företag som använder Microsoft Power BI för data, rapporter eller instrumentpaneler även nu kan visa detta på sina interna digitala informationsskärmar direkt i PLAYipp®. Informera enkelt för hela organisationen genom att interaktivt visa aktuella visualiseringar med PLAYipps integration med Microsofts Power BI.

PLAYipp-ds-mockup1_ (kopia 2)