Vad? Hur? Varför?

Det är dom tre ledord du ska fokusera på när du tar fram budskap till era skärmar. Du hittar svaren på dessa tre i de behov som din målgrupp har.

Vad? 

Ett budskap är ett meddelande, en information eller en kunskap som din målgrupp har behov av. Det kan både vara saker som de måste veta och saker som det är bra för dom att veta. Man kan kalla dessa kategorier för “need to know” och “nice to know”. Något de måste veta om de till exempel är kunder till din butik är dina öppettider, något som är bra om de vet är kanske tips på eventuella erbjudanden du har. Om du vänder dig till era medarbetare så måste dom till exempel veta när det är dags att tidrapportera, och något som är bra att veta är att ni fått en ny kund.

En mix av dessa två kategorier är det absolut bästa när du skapar innehåll till dina skärmar.

Varför? 

En viktig fråga i all kommunikation är frågan varför. Varför vill vi berätta det här? Är det av intresse för någon annan? Är det något taget ur luften eller finns det en efterfrågan på den information du vill kommunicera? Om ni är i en uppstartsfas av ert jobb med skärmarna så kan det finnas mycket ni vill berätta omgående. Här kan det vara klokt att vara lite tuff och sortera bort det som inte är absolut nödvändigt och börja smått.

Är ni å andra sidan vana användare och har jobbat med digital signage ett tag så kanske ni har information på skärmarna som inte hör hemma där längre. Så var tuff även här och våga plocka bort det som bara är där av gammal vana.

Mask Group 35

Hur? 

När du landat i vad det är du vill berätta så behöver du lista ut hur du på bästa sätt gör denna information tillgänglig och enkel att förstå. Ska det vara i text? Ett bildspel? En film? Oavsett vad du väljer här så anpassa alltid hur du gör efter budskapets karaktär. Det kan bli fel om man försöker förmedla något seriöst (need to know) på ett alldeles för lättsamt sätt. Det är då lätt att mottagaren misstolkar budskapet. Och vice versa. Gör inte en gratulation för allvarlig.

Återigen är en mix av format det bästa. Gör inte bara filmer. Gör inte bara texter.

Du behöver även ha skärmens placering i åtanke. Sitter skärmen på ett sådant ställe att de som ska se ditt budskap bara går förbi i all hast, eller sitter din skärm på en plats där man sitter och väntar på bussen eller äter sin lunch? Du har alltså olika mycket tid på dig att få fram ditt budskap beroende på hur människorna i dess närhet rör sig.

Kom ihåg att jobba smart! 

En bra grej med digital singage är att det går att jobba smart, effektivt och enkelt med budskapen. Det är en av de stora fördelarna, kanske den största rent av. Genom att göra integrationer till system du redan använder kan det räcka med att bara behöva publicera på ett ställe. Dels minskar det arbetstiden du behöver lägga ner, dels minskar risken för att du publicerar olika saker.

Det är klokt att kolla upp vilka integrationer som finns för den lösning ni tittar på, innan du tar ditt beslut.

PLAYipp-grundskola-liggande

Så, det var lite mer om budskap.

Svårare än så här är det egentligen inte att forma sitt budskap. Se till att du gjort ett arbete med era målgrupper som du sedan kan använda som bas för just ert vad, varför och hur.

Lycka till!

PLAYipp-applause-1