Från traditionell kommunikation till digitala skärmar

Kundcase

Svenska kyrkan i Skövde

Skövde pastorats grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Plats

Skövde

Organisationens storlek

Cirka 80 personer

Bransch

Trossamfund

Antal digitala skärmar

15 st

PLAYipp Partner
Ricoh

Bakgrund

Svenska Kyrkan i Skövde strävar alltid efter att förbättra sin kommunikation med besökare till kyrkor, kapell och andra händelser. Karl Hvass, kommunikatör har under sex år utvecklat arbetet med digitala skärmar i pastoratet. Anpassningen till tekniken har varit enkel och okomplicerad och nu finns PLAYipp-skärmar i hela Svenska kyrkan i Skövde och på Kyrkogårdförvaltningen.

Utmaningen

• Tekniska hinder
• Kommunikationsgap

Innan PLAYipp® introducerades fanns ett tidigare system som var mera tekniskt inriktat, det krävde en hel del arbete.
– Med PLAYipp® har vi fått ett system som är enkelt att driva både vad gäller hårdvaran, skärmarna och gränssnittet för publicering som är enkelt, säger Karl.

Mycket tid gick åt till att skapa det som kallas predikoturer, en enkel typ av kalender och som publicerades en gång i veckan i lokaltidningen. Det var mycket arbete som gav information till enbart en kategori, de som har lokaltidning.

Lösningen

Införandet av PLAYipp® innebar stora tidsvinster men även nya möjligheter som kalendervisning vilket är en av de mest uppskattade funktionerna på skärmarna. Kalendervisningen ger överblick över aktuella och kommande händelser, är alltid uppdaterad och som hämtar uppgifter från bokningssystemet.

Ökad medvetenhet

Utöver kalendervisningen kan egna budskap visas.
– Det ger oss stora möjligheter att publicera på samtliga skärmar eller utvalda skärmar, systemet är flexibelt och lättarbetat, säger Karl.

Resultatet

Svenska Kyrkan i Skövde har framgångsrikt implementerat digitala skärmar som har förbättrat kommunikationen både inomhus och utomhus.

Med den framgång som de digitala skärmarna har medfört ser Svenska Kyrkan i Skövde fram emot ytterligare tekniska förbättringar. Några nya skärmar ska implementeras och nya funktioner ska introduceras för att göra informationen ännu mer tillgänglig.

”Det känns väldigt roligt att varit med om att bygga upp systemet kring skärmarna och PLAYipp. De kommer att fortsätta gynna kyrkan i många år framöver och är ett riktigt kommunikativt lyft för hela Svenska kyrkan i Skövde.”

Karl Hvass, Svenska kyrkan i Skövde