Digital signage för industri och logistik

Digitala informationsskärmar effektiviserar kommunikation och information.

Företag som använder PLAYipp och digital signage för industri och logistik

Kraften i digitala informationsskärmar för industri- och logistikföretag.

En skärm på rätt plats ger genast ett stort lyft till platsen där den sitter. Människan har generellt svårt att motstå ljuset, rörelsen och skiftande kontraster. Om sedan budskapet är relevant så ökar sannolikheten att mottagaren läser innehållet mångdubbelt i jämförelse med en trycksak eller affischering.

Vidare kan skärmen enkelt byta budskap beroende på vart den sitter eller vilken tid på dygnet det är. Vilket ytterligare ökar sannolikheten att rätt person nås av rätt information.

A portrait of an industrial man and woman engineer with tablet in a factory, talking.
Digital signage en typ av informationsskärm

Nå alla era medarbetare

Fördelen med informationsskärmar är att de kan sitta på platser där information annars kan vara svår att delge. De kan sitta mitt i produktionen, där ljud stör ut andra möjligheter. De ersätter anslag i personalrummen och ni slipper springa med lappar. De kan till och med förkorta eller ersätta vissa personalmöten då information kan ges digitalt.

IMG_0380_ljusare

Ökad lojalitet och samhörighet

Att ha välinformerade medarbetare höjer omgående välbefinnandet och det ökar graden av lojalitet och känslan av sammanhang för de som arbetar hos er. Att slippa känna sig utanför och vara delaktig i informationsflöden ger starkare ”vi-känsla”. Två högst nödvändiga delar för ökat arbetsplatsengagemang.

Rotork

Full kontroll på all kommunikation.

PLAYipp har ett välutvecklat och lättadministrerat gränssnitt där ni har koll på varenda skärm, oavsett om ni har 2 eller 200 stycken. Vilket gör att ni enkelt kan uppdatera alla, snabbt och korrekt. Ni ser om skärmarna är online eller inte. Effektivt hela vägen. Ni sparar gott om tid och resurser då era kommunikatörer kontrollerar hela flödet från en och samma plats.

Hur gör andra?

Vi får ofta frågan om hur våra andra kunder löser saker. Inom industri och produktion är vi extra välanvända i följande områden:

Internkommunikation

Ett bra sätt att delge medarbetare kritisk och relevant information, även om verksamheten bedrivs på olika platser. Visa nyckeltal eller levandegöra informationen från intranätet.

Kommunikation till besökare

Kommunicera smart i vänthallar, mötesrum, expeditioner eller receptioner. Skapa ett fint sätt att möta besökare till verksamheten.

Reception

Dela viktiga budskap, förhållningsregler och annan viktig information direkt till besökare, könummer eller tips på fina platser att besöka.

Produktion, packning och leverans

Dela framgångar och flöden med varandra och skapa en verksamhet som rör sig framåt – hela tiden!

På rätt plats i rätt tid

Med digitala informationsskärmar kan du finnas på rätt plats med rätt budskap vid rätt tid – och allt styrs direkt från din dator!

Försäljning

Involvera dina medarbetare i hur det går för företaget och peppa varandra i att göra varandra bättre!