Verksamheter som använder PLAYipp och digital signage för skolor

Fem vinster med digitala skärmar i skolan

Hur PLAYipp underlättar din skolas vardag:

1. Håller skolan uppdaterad

Låt digitala skärmar jämna ut fördelningen av information över hela skolan. PLAYipp maximerar synligheten genom att framhäva objekt, rörlig bild och film, på ett sätt som drar blicken till sig. Nå både personal och elever med informationen där de befinner sig.

2. Nå rätt person vid rätt tillfälle och plats

Nå rätt person, på rätt tid, vid rätt plats – lättare sagt än gjort! Skolan är ju en minst sagt föränderlig plats. Med PLAYipp och digital signage i skolan ser du till att informationen når dit den är relevant – har mattelektionen bytt sal i sista minuten? Meddela eleverna där de befinner sig så de hittar rätt utan att det tar resurser från resten av verksamheten.

3. Engagerar och inspirerar

Använd era digitala skärmar för att inspirera och skapa engagemang på ett sätt som genomsyrar hela skolan. Stärk gemenskapen och lägg grunden för en positiv anda med positivt innehåll som går i linje för era värderingar. Allt detta med skolan som tydlig avsändare.

4. Skräddarsyr informationen

Ingen skärm behöver vara den andra lik. Använd flera skärmar för att kommunicera vad  som behövs på platsen där de befinner sig. PLAYipp låter dig visa upp information från olika källor och anpassa vad som visas var och hur, på varje enskild skärm.

5. Sparar tid och resurser

Eftersom PLAYipp är molnbaserat kan du enkelt hålla informationen aktuell och relevant. Att använda PLAYipp i sin interna kommunikation innebär en avlastning för hela organisationen. Både sett till tiden och resurserna som sparas in av bara farten när en verksamhet blir mer välinformerad.

Släpp loss möjligheterna

Se vilka vilka spännande möjligheter digital signage för skolor öppnar för:

Fördjupa samarbetet

Låt alla dela med sig av det som är viktigt runt just deras arbete. Med PLAYipp slipper ni begränsa er till en specifik användare. På så sätt minskar arbetsbördan och informationen blir relevant för alla.

Sömlös integration

Dra nytta av ett konstant växande bibliotek av integrationer och koppla systemen du redan använder till PLAYipp. Då slipper du publicera material på flera ställen. Samtidigt säkerställs  att innehållet automatiskt visas på rätt plats, och i kronologisk ordning, på skärmarna.

Lika enkelt som mångsidigt

Kom i gång snabbt med Quickstart. Använd färdiga mallar eller finlira dig fram till din optimala skärmlayout – stående eller liggande. Allt ert material i PLAYipp sparas i mediebiblioteket så att du har tillgång till det från vilken enhet som helst.

Skapa trygghet

Använd PLAYipp för att vägleda i lokalerna för en inbjudande och trygghetsskapande känsla. Det underlättar för både nya elever och besökare att hitta i lokalerna och informera sig om vad de behöver veta.

Färre missförstånd

Använd automatiseringar och minimera risken för att viktig information missas. Addera skollunch, Instagram-flöden och Facebook för att skapa automatiseringar och slipp göra vare sig inställningar eller inlägg manuellt.

Överskådlig kommunikation

Gör era informationsflöden mer hanterbara. Mycket händer under en dag i skolan – att hålla sin personal och elever informerade är en utmaning. Med digitala skärmar minskar kommunikationen via mejl eller lappar och blir istället mer effektiv och pålitlig.

PLAYipp skärm med lunchmeny
PLAYipp CMS with integrations

Effektivisera skolans dagliga verksamhet med PLAYipp®!

Digital signage är en anpassningsbar kommunikationslösning för den moderna skolan. Med PLAYipp håller du skolan i synk. Bryt genom bruset med digital skyltning – publicera text, video, bilder eller pdf:er så informationen når ut. Underlätta samarbetet genom att låta olika administratörer förfoga över sin yta på skärmen. På så vis ges elever, personal och besökare konstant tillgång till informationen som är relevant för just dem!

Vad är digital signage för skolor?

Användningen av digitala informationsdisplayer med en plattform för publicering, såsom PLAYipp, för att sända information till skärmarna.

Hur kan informationsskärmar gynna skolor?

Det kommer att påskynda informationsflödet genom hela skolan och minska missförstånd eller felkommunikation.

Vilka är de vanligaste användningsområdena för informationsskärmar i skolor?

Det vanligaste användningsområdet är att sprida allmän information till elever och personal. Publicering av lunch- eller cafémenyer är också vanligt förekommande.

Hur förbättrar digitala skärmar kommunikationen inom en skola?

Den låter fler personer delta i att sprida information och gör den därför mer relevant för målgrupperna där skärmen är placerad. Det gör det också mycket effektivare eftersom varje skärm styrs på distans. All information kan också enkelt redigeras och är därför alltid aktuell.

Finns det några integritetsproblem med användningen av informationsskärmar i skolor?

Beroende på var skärmen är placerad måste du vara medveten om vem som kan läsa den. PLAYipp använder djupa och avancerade användartillstånd, och all data lagras lokalt.

Kan informationsskärmar anpassas för att matcha en skolas varumärke och färger?

PLAYipp® låter alla kunder använda skärmen som en vit etikett-lösning och anpassa den enligt eget tycke. Om du behöver hjälp erbjuder vi gratis support.

Vilka kostnader är förknippade med att implementera informationsskärmar i en skola?

Ja, hårdvara måste köpas och installeras. Kostnaden varierar beroende på märke och storlek. PLAYipp har en licens kopplad till sin plattform som betalas månadsvis.

Finns det några begränsningar eller tekniska krav för att använda informationsskärmar i skolor?

För att använda PLAYipp® behöver du godkänd hårdvara eller en PLAYport HD, samt en licens, och skärmen behöver ha tillgång till internet.

Hur enkelt är det att uppdatera innehållet på informationsskärmar i skolor?

PLAYipp® har ett intuitivt användargränssnitt och är utformat för kunder utan tidigare erfarenhet av informationsskärmar.


Kan personal, elever och föräldrar interagera eller ge feedback genom användningen av informationsskärmar i skolor?

Inte direkt genom skärmen, men beroende på vilka verktyg du har integrerat finns det inga begränsningar för interaktiva engagemang genom exempelvis Instagram, Facebook eller Teams för att svara eller ge feedback. PLAYipp kan också generera QR-koder för att leda din målgrupp till interaktivt innehåll.

framsida-skola-DL-3

Läs vår guide med konkreta tips och exempel på vad digitala infoskärmar i skolan kan användas till.