Meny

Sprid informationen smartare och snabbare
med hjälp av PLAYipp

PLAYipp är plattformen för att enkelt sprida information
till digitala skärmar och smartphones

Väl fungerande organisationer,
har ett väl fungerande informationsflöde
  • Alla organisationer har behov av en informationslösning
  • Rätt information i rätt tid ökar engagemang och motivation
  • Tydligt kommunicerade mål och resultat ökar effektiviteten och skapar driv
  • Fungerande internkommunikation skapar lagkänsla och befäster organisationskulturen
Digital informationsskärm hos Länsförsäkringar Gävleborg
Kom igång, lika lätt som 1, 2, 3!
1. Identifiera behovet

Informationsbehovet ser olika ut beroende på verksamhet.
Vilket behov har ert företag?

2. Identifiera källan

Informationen finns oftast i affärssystem samt hos medarbetare i organisationen.
Vart finns er information?

3. Sprid informationen

Använd digitala skärmar och smartphones för att nå ut med informationen i verksamheten.

Att vara det självklara valet för er informationslösning

PLAYipp har blivit det självklara valet av informationslösningar för att vi erbjuder en lösning för kommunikation.

Med PLAYipp Manager’s användarvänliga gränssnitt, låter vi användaren publicera budskap till både digitala informationsskärmar och smartphones.

Detta underlättar samt effektiviserar kommunikationen inom såväl mindre företag som multinationella koncerner.

PLAYipps informationslösningar:

  • Hjälper er motivera och engagera medarbetare
  • Ger flexibilitet och frihet med fullt skalbara lösningar
  • Ökar känslan av att bli informerad och involverad
  • Skapar förståelse och engagemang för mål och resultat
  • Ger information i realtid
  • Stärker varumärke
Digitala informationsskärmar

Citat från PLAYipp-användare

"De är verkligt intresserade av att se hur vi nyttjar skärmarna och kommer också med synpunkter på hur vi kan förbättra materialet. Jag tror det är verkligt unikt med en sådan relation till en leverantör i den här branschen."
Jacob Österberg
Coor Service Management
"PLAYipp har hjälpt till med en bra bas och även gjort mallar så att sällan-användarna kan lägga ut saker som ser snygga ut. Systemet är också flexibelt, alla kan få det att funka. Och vi kan få ut akuta saker –- snabbt."
Camilla Magnusson
Karolinska Institutet
"Framför allt ett användarvänligt gränssnitt i rimlig prisklass. Teknik och funktionalitet är också driven efter kundnytta. Många andra erbjöd en skrivbordsprodukt där man skissat på det man tror att kunderna vill ha."
Catharina Johansson
Schenker Åkeri AB

Ett urval av PLAYipp-användare