Bli PLAYipp återförsäljare & partner

Vill ni erbjuda era kunder de bästa lösningarna för Digital Signage och internkommunikation? Är ni ett företag med hög service och kundnärvaro?

Vi på PLAYipp har en mycket lång tradition att jobba i goda samarbeten med återförsäljare och partners i leveranser till slutanvändaren av PLAYipps lösningar. Som Partner till PLAYipp erbjuder vi många tjänster och hög service för att du skall lyckas med din affär och en nöjd kund som fortsätter vara nöjd.

Som PLAYipp partner erbjuder vi:

Tillgång att sälja PLAYipps produkter och lösningar med god förtjänst.

Löpande utbildningar i produkter och tillämpning.

Information om kommande nyheter.

Marknad & Säljmaterial.

Personlig partnerkontakt.

Tillgång till PLAYipps konsultteam för kundanpassning och integration.

Full access till PLAYipp Support.

PLAYipps partnerportal med funktioner som:
- Licens & kundkontroll
- Statistik över toppsäljare
- Skapa nya kundkonton och lägga orders
- Material för marknad och sälj

Är du intresserad av mer information? Kontakta oss!