Meny
heroTest1
Väl fungerande organisationer,
har ett väl fungerande informationsflöde

Många företag kämpar idag med att lösa utmaningen ”hur når vi ut med
informationen till alla berörda i verksamheten?

Att inte ha koll på frågor som;
Vad händer? Hur går det? Var är alla? Vem är sjuk idag? Leder lätt till
frustration och missnöje.

Företag som använder PLAYipps digitala informationsskärmar ser det som
ett uppskattat och effektfullt stöd i verksamheten.

Alla organisationer har behov av en bra informationslösning

Sprid informationen smartare och snabbare
med hjälp av PLAYipp
1. Identifiera behovet

Informationsbehovet ser olika ut beroende på verksamhet.
Vilket behov har ert företag?

2. Identifiera källan

Informationen finns oftast i affärssystem samt hos medarbetare i organisationen.
Vart finns er information?

3. Sprid informationen

Använd digitala skärmar och smartphones för att nå ut med informationen i verksamheten.

Citat från PLAYipp-användare
"De är verkligt intresserade av att se hur vi nyttjar skärmarna och kommer också med synpunkter på hur vi kan förbättra materialet. Jag tror det är verkligt unikt med en sådan relation till en leverantör i den här branschen."
Jacob Österberg
Coor Service Management
"PLAYipp har hjälpt till med en bra bas och även gjort mallar så att sällan-användarna kan lägga ut saker som ser snygga ut. Systemet är också flexibelt, alla kan få det att funka. Och vi kan få ut akuta saker –- snabbt."
Camilla Magnusson
Karolinska Institutet
"Framför allt ett användarvänligt gränssnitt i rimlig prisklass. Teknik och funktionalitet är också driven efter kundnytta. Många andra erbjöd en skrivbordsprodukt där man skissat på det man tror att kunderna vill ha."
Catharina Johansson
Schenker Åkeri AB
Ett urval av PLAYipp-användare