Meny
heroTest1
Väl fungerande organisationer,
har ett väl fungerande informationsflöde

Många företag kämpar idag med att lösa utmaningen ”hur når vi ut med
informationen till alla berörda i verksamheten?

Att inte ha koll på frågor som;
Vad händer? Hur går det? Var är alla? Vem är sjuk idag? Leder lätt till
frustration och missnöje.

Företag som använder PLAYipps digitala informationsskärmar ser det som
ett uppskattat och effektfullt stöd i verksamheten.

Alla organisationer har behov av en bra informationslösning

Sprid informationen smartare och snabbare
med hjälp av PLAYipp
1. Identifiera behovet

Informationsbehovet ser olika ut beroende på verksamhet.
Vilket behov har ert företag?

2. Identifiera källan

Informationen finns oftast i affärssystem samt hos medarbetare i organisationen.
Vart finns er information?

3. Sprid informationen

Använd digitala skärmar och smartphones för att nå ut med informationen i verksamheten.

Citat från PLAYipp-användare

Interninformation är som dag och natt. Hur ofta har inte den där lappen jag tänkt sätta upp på anslagstavlan legat kvar i skrivaren. Idag lägger vi upp allt på skärmarna, från nyheter till fotbollsresultat från nattens Champions League. De som jobbar tidig morgon blir jätteglada när de kommer till jobbet och kanske inte orkat se matchen till slut.

Jacob Österberg
Coor Service Management

Vår förening genomför en intressant digital resa både internt och externt. En av de stora fördelarna med PLAYipp är möjligheten att integrera data från andra system. Publiceringen sker då automatiskt, vilket bidrar till att skärmarna alltid visar aktuella uppgifter.

Hans Svensson
Frölunda Hockey Club

Informationsskärmarna är ett effektivt komplement till våra interna kommunikationskanaler. Med hjälp av dem kan vi på ett snabbt och smidigt sätt nå ut med såväl central information från huvudkontoret som lokala meddelanden på platskontoret.

Lillemor Odgren
Loomis Sverige AB
Ett urval av PLAYipp-användare