Meny

Referensfrågor om PLAYipp besvarade av Torsten Edwinsson
Webbansvarig kommunikatör på Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen Gävleborg ser till att riksdagens och regeringens beslut genomförs, samordnar länets intressen och för fram invånarnas behov för en bra utveckling när det gäller t.ex. arbete och miljö.

Vilket behov hade ni som gjorde att ni valde digitala skärmar?

Vi ville ha en kanal för att informera de besökare som kommer till oss samtidigt som vi kan visa vad Länsstyrelsen står för och vad vi arbetar med. En skärm i receptionen ger oss möjlighet att underhålla våra besökare medan de väntar på rätt person.

Hur upplever du att det är att arbeta i gränssnittet?

Gränssnittet för att uppdatera skärmen är väldigt lättarbetat och det går snabbt att förstå de olika delarna. Vi har också automatiska flöden på skärmen vilket innebär att information såsom väder, klocka och nyheter från vår hemsida visas utan att vi behöver fundera på det.

Vad är nyttan med PLAYipp för er?

Vi kan på ett snyggt och bra sätt få ut information om Länsstyrelsen Gävleborg samt välkomna besökare. Att personalen i receptionen själva kan använda gränssnittet gör att det blir mycket enkelt och användarvänligt.