Meny

Referensfrågor om PLAYipp besvarade av Camilla Magnusson
Enhetschef för extern kommunikation på Karolinska Institutet

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är ett av Europas största medicinska universitet. Det är också Sveriges största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Vad har ni för material på era skärmar?

Just nu har vi mest så kallat ”långsamt material”, på publika ytor, i aulan och så vidare. Vi berättar om vår verksamhet och vårt varumärke. Skärmarna blir en digital anslagstavla och utställningsyta. På sikt har vi dock planer på att jobba mer med automatiska feeds som ger en känsla av ”här och nu”. Som sagt, möjligheterna är väldigt många.

Vad är det bästa med att kommunicera på digitala skärmar?

De ger mig en ny kommunikationskanal där det är väldigt lätt att vara snabb i min information. Skärmarna är en extra kanal, väldigt lokal, som finns där folk rör sig. Hos oss sitter alla i publika utrymmen.

Vi har ju kvar vår webb, vi mailar och ger ut vår personaltidning, men däremot kan jag säga att vi gör färre trycksaker än tidigare. En affisch om en föreläsning har ersatts av skärmarna och vi märker tydligt att deltagarantalet har ökat. Fler ser det som kommuniceras på skärmarna.

Vilka är fördelarna med PLAYipps lösning?

Deras individuella spelare, PLAYboxen, ger en stabil hårdvara. Sedan kommer det användarvänliga och webb-baserade gränssnittet som ger SÅ mycket möjligheter, nästan så många att man kan bli frustrerad över hur mycket som går att göra.

PLAYipp har hjälpt till med en bra bas och även gjort mallar så att sällan-användarna kan lägga ut saker som ser snygga ut. Systemet är också flexibelt, alla kan få det att funka. Och vi kan få ut akuta saker -– snabbt.

Hur började samarbetet med PLAYipp för er?

Vi hade en annan leverantör från början och fick ingen bra start på den digitala kommunikationen. Tekniken var strulig och krävde en stor inledande produktion och programmering. Efter en tid började vi söka efter ett webb-baserat verktyg istället och PLAYipp hörde av sig till oss.