Meny

Referensfrågor om PLAYipp besvarade av Jacob Österberg
Affärsområdeschef på Coor Service Management

Coor

Coor Service Management är Nordens ledande serviceleverantör och erbjuder alla de servicetjänster som krävs för att ett företag eller offentlig verksamhet ska fungera bra och effektivt.

Hur såg ert informationsbehov ut när ni hittade PLAYipp?
Vi ville få ut information både internt, externt och mer kommersiellt. Vi är störst i Sverige på dagkonferenser där deltagare ska hänvisas till rätt plats, något som vi länge gjort med hjälp av lösbladssystem.

Vi har caféer och restauranger som behövde få ut menyer och annan kommersiell reklam. Sist men inte minst så var jag trött på problemen med att nå mina egna medarbetare, där många varken har dator eller mail.

Hur ser situationen ut idag?
På min enhet har vi ett tio-tal publika lokaler som nu utrustats med skärmar som visar vägen. Klagomålen från konferensdeltagare som tidigare haft problem med logistiken har minskat. Vi får också mycket positiva kommentarer kring skärmarna från både kunder och gäster.

Funktionen med min egen interninformation är som dag och natt. Hur ofta har inte den där lappen jag tänkt sätta upp på anslagstavlan legat kvar i skrivaren…och de där små vardagliga händelserna där man kanske dragit sig för att öppna ett word-dokument och börja skriva – idag lägger vi upp allt på skärmarna. Från företagsnyheter till fotbollsresultat från nattens Champions League. De som jobbar tidig morgon blir jätteglada när de kommer till jobbet och kanske inte orkat se matchen till slut.

Samarbetet med PLAYipp, hur har det sett ut?
Många leverantörer är väldigt tunga och tekniska, har man frågor får man vända sig till supporten. PLAYipp jobbar ju tvärtom, de vill att jag som kund själv ska lära mig att jobba med skärmarna. PLAYipp utbildar och visar hur man gör, men systemet är så enkelt att alla faktiskt kan lära sig.

Jag har fyra-fem medarbetare som blivit så duktiga på att hantera skärmarna – efter en timmes genomgång. Jag sökte ett system som skulle vara en lockande lösning för alla. På så sätt lever kommunikationen vidare även om jag slutar.

Är PLAYipp unika på flera sätt?
De är pro alla nya idéer. De är verkligt intresserade av att se hur vi nyttjar skärmarna och kommer också med synpunkter på hur vi kan förbättra materialet. Jag tror det är verkligt unikt med en sådan relation till en leverantör i den här branschen.