Meny

Referensfrågor om PLAYipp besvarade av Jonas Nyström
Head of HPO And Quality & Analysis på AGA

AGA

AGA är det ledande bolaget för industrigas i norra Europa. Företaget är ledande inom applikationsteknologi, processkunskap, service, utrustning och hårdvara för gasanvändning. AGA representeras i hela världen som en del av The Linde Group.

Vad är det viktigaste för företaget AGA:s kommunikation internt?

Vi har många anställda, 1500 bara i Norden och Baltikum. De flesta i vår produktion saknar datorer och därför har vi heller inget intranät. Däremot har vi en hel del information som vi vill kommunicera och vi såg i våra enkäter att medarbetarna saknade det.

Vi har därför letat efter en lösning där informationen ska finnas tillgänglig exempelvis i fika- och omklädningsrum. Att hitta ett enkelt system där administratören har en direkt kanal ut till mottagarna var också ett krav.

Hur fungerar skärmarna för er idag?

Vi kom igång i hela Norden och Baltikum i maj 2013 och vi kan verkligen se att det här används frekvent och fungerar. Flera av våra chefer har slutat skicka ut inbjudningar på andra sätt, för idag blir det fullt på våra internarrangemang -– alla kommer!

De digitala skärmarna ska inte ersätta all övrig kommunikation, men de är ett otroligt starkt komplement. Vi ser möjlighet att växa med den här lösningen på fler kontor. Kanske kan vi använda dem för marknadsföring, för att mäta produktion och så vidare.

Vad fick er att välja PLAYipp?

För att nå framgång i ett informationsprojekt måste information publiceras kontinuerligt. För att sändaren ska göra det måste det vara enkelt. PLAYipp har ett gränssnitt som är lätt att använda och uppdatera, det är inte svårare än att göra en uppdatering på Facebook. PLAYipps system är långt enklare att installera och använda än andras. De är dessutom lyhörda för alla synpunkter och önskemål.

PLAYipp erbjöd också en dynamisk lösning med möjlighet att sätta upp olika accesser för olika sändare. Vi har ju en rolluppsättning bland våra medarbetare där information måste kunna delas på olika avdelningar, i olika länder och ibland på olika språk.

Var det enkelt för era redaktörer att lära sig systemet?

Det krävs alltid lite energi för att logga in och börja för första gången. Vi löste det genom fyra gemensamma möten à en timme per gång. Många har också lärt sig via en livefilm på Youtube kombinerat med liveträning. Jag skulle gissa att utbildningsmängden för varje redaktör har hamnat på cirka 1.5 timme. Det visar hur enkelt systemet är uppbyggt.