Get in touch with PLAYipp
info@playipp.com
+46 26 – 45 50 600
Timmermansgatan 1, Gävle, SwedenMeny

Mobile View: Medium

För upp till:
500
mottagare
Mobile View är företagets informationsapp. Med smart funktionalitet och bra features håller ni era medarbetare uppdaterade - oavsett var de befinner sig.

Det finns inga uppstartskostnader. Det enda ni betalar är en licens baserad på hur många som ska kunna ta del av er Mobile View.

Med upp till 500 mottagare passar licenspaket Medium bra för de flesta större företag. Det kan även användas av skolor, vårdinrättningar och andra organisationer som har behov av att kommunicera med externa kontakter.

I licenspaketet ingår även ett fritt antal användarkonton för publicering till Mobile View via PLAYipp Manager.

Funktioner

Front

Front är Mobile Views startsida. Innehåller i Front är flexibelt – vad användaren ser styrs utifrån rättigheter samt de Mobile View-grupper användaren tillhör.

Genom att anpassa vilken information som t.ex. olika kontor, avdelningar och arbetsgrupper ser via Front blir innehållet mycket relevant för alla användare, oavsett på vilken nivå de arbetar.

Front består av ett anpassningsbart rutnät. Lägg till eller ta bort fält utifrån hur många olika puffar ni vill visa. Varje fält i rutnätet kan antingen innehålla information, länkar inom Mobile View eller genvägar till externt material.

Genom att blanda nyheter med länkar till exempelvis KPI:er och policies samt genvägar till intranät, tidrapportering och andra appar blir Front företagets mobila portal, där allt viktigt samlas.

Mobile View - Front
Mobile View

Meddelanden

Skicka meddelanden till grupper eller enskilda personer. Ange om mottagarna ska få en pushnotis och kräv läsbekräftelse då extra viktiga budskap skickas. Det går även att aktivera automatiska påminnelser, för att uppmärksamma mottagaren om viktiga meddelanden som ännu inte har lästs.

Meddelandet skapas antingen utifrån förbestämda mallar baserade på företagets grafiska profil eller genom att ladda upp en fil (bild, film, PowerPoint, PDF etc.). Alla mottagarens meddelanden hamnar i ett tydligt flöde och för att få feedback samt bjuda in till dialog går det att aktivera likes och kommentarer.

Dessutom finns uppföljande statistik ner på individnivå gällande hur många som har läst samt när de gjorde det.

Actions

Actions är en kraftfull funktion för att snabbt få in åsikter och respons. Ställ frågor med flervalsalternativ, skattning på skala eller möjlighet till fritextsvar och skicka ut till medarbetarna.

Resultatet kan följas i realtid via automatiskt summerade diagram, som enkelt kan exporteras eller kopieras till rapporter, beslutsunderlag etc.

Actions är det perfekta verktyget för bland annat:

Enkäter & undersökningar
Avstämning om lämpliga mötestider
Kunskapsuppföljning
Mobile View - Actions

Features

Er unika design

 • Ladda upp er logotype.
 • Ange profilfärg + accentfärg.
 • Använd ert eget typsnitt
 • Anpassa Front efter era behov

Smart Struktur

 • Skapa grupper & undergrupper
 • Lägg till medarbetare i grupperna
 • Publicera till grupper eller personer
 • Skapa temporära grupper vid projekt

Uppföljning & Statistik

 • Vem har läst?
 • Hur många har läst?
 • När blev det läst?
 • Hur snabbt nådde budskapet ut?
Smart Struktur I Mobile ViewSmart Struktur I Mobile View
Statistik Och Uppföljning I Mobile ViewSkicka Påminnelser Med Mobile View

Övriga licenspaket

För upp till:

50
mottagare

För upp till:

2000
mottagare
Ladda ner appen Mobile View

Mobile View finns för fri nedladdning till iPhone och Android via App Store respektive Google Play.

För att aktivera ett konto och ta del av organisationens nyheter via Mobile View krävs en aktiveringskod. Denna kod mailas eller SMS:as ut till mottagaren då ni har lagt till denna till ert konto.

Mobile View - App Store
Mobile View - Google Play
Sök