Meny

Kundcase: Timebutikerna

Digital butiksskärm hos Menigo - Timebutikerna

Timebutikerna är ett franchisekoncept från Menigo, där handlare runt om i landet snabbt ska serva människor i farten. 

Nyckeln till framgång är igenkänning och de förväntningar som varumärket skapar.

Med många franchisetagare, som alla ska verka under samma varumärke, krävs det att kommunikationen harmoniserar samstämmigt. För att lyckas med det använder Menigo sig av PLAYipp.

För butiker med ambitionen att serva människor i farten gäller det att kommunicera snabbt, tydligt och exakt. Timebutikernas kommunikation bygger på ett grafiskt manér som både sticker ut och skapar en enhetlighet. Detta manér knyter ihop alla butikerna och skapar just den tydlighet och exakthet som krävs. För att även kunna kommunicera snabbt nog har Menigo kompletterat butiksskyltningen med digitala skärmar från PLAYipp.

Med ett system som låter en redaktör uppdatera alla skärmar runt om i landet med en enda publicering kan Menigo styra budskapet på Timebutikernas skärmar centralt. Därmed går det att säkerställa att alla kampanjer visas korrekt i alla butiker samt att kampanjerna startar och upphör vid rätt tidpunkter.

Denna centrala styrning ökar säkerheten och frigör tid från de lokala franchisetagarna, som inte behöver lägga tid på att uppdatera sina digitala skärmar. Samtidigt finns det en flexibilitet, som gör att det enkelt går att skapa lokala anpassningar till skärmbudskapen.

De fyra olika skärmtyperna som Timebutikerna använder sig av:

Inkastare

Tydliga erbjudanden som väcker uppmärksamhet och lockar in kunder i butiken.

Menytavlor

Lyfter fram matutbudet med erbjudanden och menyer som underlättar köpbeslutet.

Kassatavlor

Aktuella erbjudanden får hög synlighet som stimulerar merförsäljning.

Reklamskärmar

En extra exponeringsyta som kan användas för både egna och externa budskap.

Digital butiksskärm hos Menigo - Timebutikerna

Specialfunktion: QUICKprint

PLAYipp Manager innehåller en rad funktioner, som är speciellt anpassade för olika branschers specifika behov. En av dessa specialfunktioner är QUICKprint, som Timebutikerna använder.

Via QUICKprint kan varje butik, utifrån givna mallar, enkelt generera och skriva ut butiksskyltning med lokalt anpassade priser. Därmed kan butikerna snabbt skapa egna kampanjer och skylta om utan att behöva lägga tid på att designa profilmaterial.

Dedikerad grafiker avlastar organisationen

Timebutikernas skärmar drivs med kraftfulla PLAYboxar, som enkelt hanterar animationer, film, streaming och andra lite mer krävande skärmbudskap, och all publicering sker via PLAYipp Manager.

För att avlasta den egna organisationen har Menigo en dedikerad grafiker på PLAYipp. Utifrån Menigos manus och erbjudanden skapar grafikern allt skärmmaterial åt Timebutikerna. Detta omfattar layout, profilering, filmer och animationer, baserade på Times grafiska manér. Vid behov kan grafikern även ladda upp, schemalägga och publicera materialet till alla butiksskärmar.

Genom att ha en dedikerad grafiker hos PLAYipp samt arbeta med centrala publiceringar, som slår igenom i alla butiker, kan Menigo jobba snabbt och effektivt med digitala butiksskärmar, vars innehåll alltid håller högsta kvalitet.

För franchisetagarna blir skärmarna en underlättande kommunikationskanal, som de själva inte behöver ägna någon tid åt. I stället kan de fokusera på sitt huvuduppdrag – att snabbt serva människor i farten.

Digital butiksskärm hos Menigo - Timebutikerna

I korthet: Så använder Timebutikerna PLAYipp

  • Olika typer av skärmar används – alla med särskilt innehåll och tydliga ändamål.
  • Skärmarna uppdateras centralt, vilket skapar säkerhet och minskar arbetsbelastningen.
  • Vid behov kan lokalt anpassat material publiceras på skärmarna.
  • PLAYipps grafiker producerar och kvalitetssäkrar allt skärmmaterial.
  • QUICKprint ger butikerna möjlighet att skriva ut sin egen butiksskyltning.

Sagt om PLAYipp:

Den digitala marknadsföringen är väldigt viktig för hela vår butikskedja och vi är mycket nöjda med det PLAYipp levererar.

Mattias Notklev, Menigo
Försäljningschef Servicehandel