Meny

Kundcase: Länsförsäkringar Gävleborg

Digital informationsskärm hos Länsförsäkringar Gävleborg

När Länsförsäkringar Gävleborg flyttade in i sitt helt nybyggda kontor valde de att ge digitala informationsskärmar en väldigt central roll.

Genom att låta skärmarna bli en naturlig och integrerad del av det nya kontoret har företaget fått flera uppmärksamhetsskapande kontaktytor, där de så väl kan profilera och informera som marknadsföra sina tjänster.

Egentligen var Länsförsäkringar väldigt tidigt ute med digitala informationsskärmar. Redan för 7-8 år sedan sattes det upp en skärmlösning på kontoret i Gävle. Men skärmarna blev allt mindre använda och Gävlekontoret övergick till att kommunicera via fysiska affischer igen.

Då det blev dags att flytta till det helt nybyggda kontoret längs Drottninggatan i Gävle aktualiserades behovet av digitala informationsskärmar igen.

Varför valde ni att gå över till digitala informationsskärmar?
– Vi ville slippa hålla på med affischer och behöva byta dem manuellt. Vem vill hålla på med sånt? Det är mycket smidigare att använda en digital lösning, där vi på en sekund kan byta det budskap som visas, berättar Martin Carlsson chef för verksamhetsutveckling & IT på Länsförsäkringar Gävleborg.

Förutom de tre skärmarna projicerar Länsförsäkringar Gävleborg även ”Fönstret mot länet” – ett bildspel med motiv hämtade från runt om i Gävleborgs län – på en vägg ovanför receptionsdisken.

Materialet till samtliga skärmar och projektorn publiceras via PLAYipp Manager.
– PLAYipp’s lösning var så färdig och komplett att den gick att använda out of the box. Därför blev det PLAYipp, förklarar Martin valet av publiceringsverktyg.

Skärmarna hos Länsförsäkringar Gävleborg:

Skyltfönsterskärm

En 75-tums skärm med extra ljusstyrka fångar uppmärksamhet från förbipasserande och visar information samt aktuella erbjudanden.

Mäklarskärm

På en andra skärm i skyltfönstret publiceras automatiskt intressanta bostadsobjekt från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Receptionsskärm

Medan besökare väntar i receptionen kan de ta del av information, nyheter och erbjudanden via en tydlig, väggmonterad skärm.

Sedan invigningen av det nya kontoret i Gävle har Länsförsäkringar Gävleborg även installerat informationsskärmar på kontoret i Hudiksvall och flera andra kontor står på tur.

Publicerandet till skärmarna på de olika kontoren kommer att skötas från Gävle och materialet består till stor del av centrala budskap från Länsförsäkringar. Med en enda publicering kan redaktören på Gävlekontoret uppdatera skärmarna på samtliga kontor, men Länsförsäkringar Gävleborg arbetar även med lokalt material, som blir unikt för varje kontor.

Digital informationsskärm hos Länsförsäkringar Gävleborg

– Vi försöker att strömlinjeforma publicerandet så mycket som möjligt. Vi kommer att visa samma sak på övriga orter som vi gör här, men med möjligheten att även kunna anpassa materialet lokalt för varje kontor, berättar Martin Carlsson.

Vad är det viktigaste för er då det kommer till innehållet på skärmarna?
– Det lokala – att få ut bilder på våra medarbetare och de skadeförebyggare som faktiskt jobbar här – är jätteviktigt för oss, för att få allt att kännas nära och personligt. Skärmarna är naturligtvis en säljkanal, men våra skärmar kommer aldrig att kännas säljiga. Det är inte så vi arbetar. För oss handlar det om att signalera närvaro. Det ska kännas nära, tryggt och bra.

Mäklarskärmen, som visar Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings aktuella objekt, kommer att hållas helt lokal på de olika kontoren. Mäklarskärmen läser automatiskt in de uppgifter som mäklarna ändå lägger in i företagets CRM-system. Sedan kan varje mäklare enkelt ange vilka objekt som ska exponeras på skärmen.

– Lösningen som vi fick från PLAYipp är väldigt bra. Det är otroligt smidigt att mäklarna kan sitta i sitt system och kryssa i vilka objekt som de vill visa på skärmen. Att det är så pass automatiskt är A och O för oss.

Detaljstudie: Mäklarskärmen

Mäklarskärmen, som sitter i Länsförsäkringar Gävleborgs skyltfönster, ersätter de traditionella mäklartavlorna.

I stället för att arbeta med utskrifter, som är statiska och måste bytas manuellt, publiceras automatiskt de objekt som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling vill lyfta fram på Mäklarskärmen. Med minimal arbetsinsats nås maximal exponering och resultatet blir klart mer inbjudande än tidigare.

Så fungerar det:

1. Den information som mäklaren alltid lägger in i sitt CRM-verktyg hämtas automatiskt via programmets API.

2. Datan sorteras och visualiseras automatiskt för att följa Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings grafiska profil.

3. Varje fastighetsobjekt får en presentationsvy med pris, grundinfo, kontaktuppgifter samt bildspel.

4. Presentationsvyn hamnar i den slinga som visas på Mäklarskärmen.

All publicering sker automatiskt, men mäklarna kan även själva lätt ange vilka objekt som ska visas, vilka bilder som ska användas samt i vilken ordning objekten ska visas på Mäklarskärmen.

Digital mäklarskärm hos Länsförsäkringar Gävleborg
Digital mäklarskärm hos Länsförsäkringar Gävleborg

Funktion: Integreringar

En av de stora fördelarna med PLAYipp är möjligheten att integrera data från andra system. Publiceringen sker då automatiskt, vilket bidrar till att skärmarna alltid visar aktuella uppgifter.

Integreringen kan bland annat ske via RSS eller API och vid behov kan PLAYipp’s grafiker snyggt visualisera datan i form av diagram eller målsättningar, som är lätta för alla att ta till sig.

Exempel på populära integreringar:

  • Lokalbokningar hämtade från Exchange
  • Gemensamma kalendrar och dagens besök
  • Försäljningsdata från interna system
  • Tidningarnas toppnyheter
  • Lokaltrafik med kommande bussavgångar
  • Aktuella börs- och valutakurser
  • Planering och projektflöden