Meny

Kundcase: Brf City

Kundcase: Brf City

Med 900 lägenheter i åtta stycken 16-våningshus är Brf City i Näsbydal en av Sveriges största bostadsrättsföreningar. Det ställer höga krav på bra kommunikation.

Därför är digitala trapphustavlor från PLAYipp en del av Brf Citys kommunikationsmix.

– Det finns någon slags tradition i bostadsrättsföreningar. Trots att många har god ekonomi så ska det stås och kopieras. Jag förstår inte riktigt vad de håller på med, säger Yvonne Westermark, som är både ordförande i Brf City och den som ansvarar för kommunikationen inom föreningen.

– Vi försöker tillgodose alla från 19-åringar till 90-åringar, fortsätter Yvonne och sätter fingret på en av bostadsrättsföreningarnas kommunikationsutmaningar.

Brf Citys kommunikationsmix

Digitala trapphustavlor

Snabba nyheter och aktuella budskap på både övergripande och husspecifik nivå. Dessutom: Kalendarium, kontaktvägar och öppettider.

Webbsida

Dokument och fördjupad information till de boende kombineras med underlättande moduler för bokning av exempelvis tvättstuga.

Citybladet

Fysiskt informationsblad som utkommer fyra gånger per år och som distribueras till alla bostadsrättsföreningens hushåll.

Framtidsplaner: För att kunna informera medlemmarna direkt via deras smartphones har Brf City börjat kolla på PLAYipp’s kommunikationsapp Mobile View.

Digitala trapphustavlor

Digitala trapphustavlor är ett effektivt sätt för bostadsrättsföreningar att snabbt kommunicera ut nyheter, kommande händelser samt pågående arbete och reparationer. De har hög synlighet och uppdateringarna går ut direkt, utan att någon behöver gå runt och sätta upp fysiska anslag. I Brf City används bara fysiska anslag i undantagsfall.

– Skärmarna ersätter minst 95 procent av allt som vi tidigare satte upp i portarna. Vi använder i princip inga papperslappar i portarna längre. Det blir bara skräpigt och är inte snyggt, säger Yvonne Westermark och framhäver att en av de stora fördelarna med digitala trapphustavlor är att det blir snyggt, prydligt och att all information följer samma utseende.

Med PLAYipp går det att gruppera de digitala informationsskärmar som en organisation har. Därmed är det enkelt att välja om det budskap som publiceras ska synas på alla, några eller enskilda skärmar.

Övergripande information och kallelser ska kanske exempelvis visas på samtliga trapphustavlor inom en bostadsrättsförening, medan upplysningar om planerat underhållsarbete endast ska publiceras i den berörda trappuppgången.

– Vi använder skärmarna ofta till husspecifik information, berättar Yvonne.

Brf City
Brf City

Kombinera budskapen

– Hemsidan i kombination med att vi har tavlorna, som sitter mellan hissarna i varje entré, gör att vi rätt bra kan highlighta information som vi vill att de boende ska se.

Att kombinera snabba, korta budskap på de digitala trapphustavlorna med fördjupad information på en webbsida är en bra metod. I Brf City, där 15 procent av lägenhetsinnehavarna inte är uppkopplade mot internet, kompletteras informationsflödet vid behov även med fysiska dokument, som distribueras till de boendes brevlådor.

– Skärmarnas syfte är inte att publicera hela PM. Det viktigaste visas på skärmarna med tydlig hänvisning till hemsidan. Det fungerar bra tycker jag. Medlemmarna har lärt sig att skärmarna är viktiga, säger Yvonne.

– Nu börjar alla inse att vi har de här skärmarna, så nu hör bland annat förvaltare av sig och frågar om vi kan få ut viss information på skärmarna. Det är jättebra, man förstår ju hur effektivt det här är. Dessutom blir många imponerade av skärmarna då de kommer hit som gäster.

Digital trapphustavla - Brf City

Tips från Brf City: Arbeta med en grafisk profil

För att ytterligare förbättra sin kommunikation tog Brf City fram en grafisk profil innehållandes bland annat profilfärger samt piktogram/ikoner. Genom att låta den grafiska profilen styra kommunikationen i alla deras kanaler skapas en igenkänning hos de boende i föreningen. Budskapet på trapphustavlorna knyts ihop med hemsidan samt Citybladet.

Med flera komplementfärger att använda går det att tydligt signalera att något är extra viktigt eller att det finns nytt material på de digitala trapphustavlorna.

– Jag tycker att en förening ska försöka avsätta lite pengar till att ta fram en grafisk profil, så att man har något att följa. Slår man ut kostnaden på flera år blir det inte särskilt många kronor per medlem, säger Yvonne Westermark.

Sagt om PLAYipp:

PLAYipp har gjort en hel del uppdateringar. De har fått ett enklare användargränssnitt och framför allt bättre bildhantering. Att man alltid kan ha en dialog om olika saker tilltalar mig.

Yvonne Westermark, Ordförande Brf City