Meny

Ta reda på behoven

Att lyckas med medarbetarkom­munikation ses ofta som ett omöjligt uppdrag. Börja med att tänka igenom era behov, vilka källorna är och hur ni vill sprida informationen. Behöver ni hjälp med detta – tveka inte på att höra av er!

Behov

1. Vilket behov?

Behovet ser olika ut beroende på verksamhet. Börja med att identifiera vilken information organisationen efterfrågar och som behöver spridas.

2. Vilka källor?

Att analysera var informationen finns eller produceras inom verksamheten är nästa steg. Ofta i affärssystem eller hos medarbetare i organisationen.

Källor
Sprid informationen

3. Sprid informationen!

Sista utmaningen – hur når du medarbetare i en geografiskt spridd organisation. Svaret är digitala informationsskärmar. Hur? I PLAYipps plattform är det fullt möjligt att rikta budskap till geografisk plats, olika målgrupper och att ställa in tidpunkten för publiceringen.

Våra kunder berättar

Några av våra kunder berättar om hur de lyckats med sin medarbetarkommunikation. De har en sak gemensamt – alla använder PLAYipp, den viktigaste plattformen för medarbetarkommunikation.

Informationsskärmar och kunder som lyckats