Medarbetarappen Connect

Ett socialt intranät gör medarbetarna delaktiga

Kommunikation är A och O för att en organisation ska fungera. För många är intranätet den primära informations-
kanalen. Där går informationen uppifrån och ner i organisationen. Ofta handlar det om att informera - inte att kommunicera.

I ett socialt intranät är det tvärtom - medarbetarna både konsumerar och producerar innehåll. Vinsterna är större delaktighet och ökad transparens och tillhörighet.

Ökad delaktighet med
ett socialt intranät

Kommunikation är A och O för att en organisation ska fungera. För många är intranätet den primära informationskanalen. Där går informationen uppifrån och ner i organisationen. Ofta handlar det om att informera - inte att kommunicera.

I ett socialt intranät är det tvärtom - medarbetarna både konsumerar och producerar innehåll. Vinsterna är större delaktighet och ökad transparens och tillhörighet.

Medarbetarappen Connect
Ikon för kommunikation

Få fart på kommunikationen

Intranätet är inte längre en anslagstavla utan istället en plattform för kommunikation internt. Möjlighet att kunna kommentera och att chatta med kollegor enskilt eller i team är bara några av möjligheterna som ökar delaktigheten och engagemanget.

Ikon för medarbetare

Större engagemang

Att bara matas med information är inte speciellt lockande - kan medarbetarna bidra med innehåll och nyheter från sin vardag ökar engagemanget. Detta gör att tröskeln att använda plattformen blir lägre och att fler känner sig uppdaterade och engagerade i verksamheten.

Ikon för resultatinriktad

Öka produktiviteten

Med en uppdaterad överblick över status på projekt, senaste måltalen och alltid tillgängliga och uppdaterade interna nyheter ökar produktiviteten.

Ikon för kommunikation

Få fart på kommunikationen

Intranätet är inte längre en anslagstavla utan istället en plattform för kommunikation internt. Möjlighet att kunna kommentera och att chatta med kollegor enskilt eller i team är bara några av möjligheterna som ökar delaktigheten och engagemanget.

Ikon för medarbetare

Större engagemang

Att bara matas med information är inte speciellt lockande - kan medarbetarna bidra med innehåll och nyheter från sin vardag ökar engagemanget. Detta gör att tröskeln att använda plattformen blir lägre och att fler känner sig uppdaterade och engagerade i verksamheten.

Ikon för resultatinriktad

Öka produktiviteten

Med en uppdaterad överblick över status på projekt, senaste måltalen och alltid tillgängliga och uppdaterade interna nyheter ökar produktiviteten.

Medarbetare inom olika branscher

Fem anledningar

Större öppenhet

Med ett socialt intranät finns alla information tillgänglig för alla medarbetare oavsett var hen befinner sig. Detta är en av faktorerna för ökad öppenhet.

Internt i fokus

Medarbetare ska alltid få nyheter eller information som berör dem först. Detta bygger in en grundtrygghet i organisationen och stärker varumärket långsiktigt.

Öka delaktigheten

Ges rätt förutsättningar kommer fler och fler att bidra och dela med sig av kunskap eller händelser i vardagen. Detta ökar intresset, användandet och engagemanget.

Mer dialog

Finns det enkla och snabba sätt att få igång en dialog internt ökar chanserna att verksamheterna snabbare hittar en samsyn, en lösning och en väg framåt.

Uppmuntra varandra

Att få positiv feedback eller likes när man gett ett förslag eller skrivit en nyhet får medarbetaren att växa. Ge medarbetarna möjligheten att uppmuntra varandra mer. Detta föder en öppen och kommunikativ kultur.

Fem anledningar att uppgradera

Större öppenhet

Med ett socialt intranät finns alla information tillgänglig för alla medarbetare oavsett var hen befinner sig. Detta är en av faktorerna för ökad öppenhet.

Internt i fokus

Medarbetare ska alltid få nyheter eller information som berör dem först. Detta bygger in en grundtrygghet i organisationen och stärker varumärket långsiktigt.

Öka delaktigheten

Ges rätt förutsättningar kommer fler och fler att bidra och dela med sig av kunskap eller händelser i vardagen. Detta ökar intresset, användandet och engagemanget internt.

Mer dialog

Finns det enkla och snabba sätt att få igång en dialog internt ökar chanserna att verksamheterna snabbare hittar en samsyn, en lösning och en väg framåt.

Uppmuntra varandra

Att få positiv feedback eller likes när man gett ett förslag eller skrivit en nyhet får medarbetaren att växa. Ge medarbetarna möjligheten att uppmuntra varandra mer. Detta föder en öppen och kommunikativ kultur.

Fler fördelar

Fler fördelar

Ökat engagemang
13 procent av användarna upplever att engagemanget ökar på arbetsplatsen.
Starkare tillhörighet
12 procent upplever att tillhörigheten stärks och att samhörigheten ökar.
Mer nätverkande
13 procent ser stora fördelar med det ökade sociala nätverkande.

Källa: Aspic – Internal Communication and Employee Engagement Network

Connect och digitala informationsskärmar

PLAYipp är lösningen

Med vår digitala plattform, informationsskärmar och medarbetarappen är ni en bra bit på väg mot ett socialt intranät. Tillsammans med andra viktiga interna kanaler, som ni använder idag, ger er en kraftfull lösning för kommunikationen internt. Vill du diskutera möjligheterna med ett socialt intranät och PLAYipps plattform?

PLAYipp är lösningen

Med vår digitala plattform, informationsskärmar och medarbetarappen är ni en bra bit på väg mot ett socialt intranät. Tillsammans med andra viktiga interna kanaler, som ni använder idag, ger er en kraftfull lösning för kommunikationen internt. Vill du diskutera möjligheterna med ett socialt intranät och PLAYipps plattform?

Connect och digitala informationsskärmar