Medarbetarappen Connect

Ett socialt intranät gör medarbetarna delaktiga

I ett traditionellt intranät förmedlas ofta informationen uppifrån och ner i en organisation. I ett socialt intranät är medarbetarna med och både konsumerar och producerar. Vinsterna är större delaktighet, transparens och ökar tillhörigheten.

Vill du diskutera möjligheterna med ett socialt intranät och PLAYipps plattform?

Ett socialt intranät gör medarbetarna delaktiga

I ett traditionellt intranät förmedlas ofta informationen uppifrån och ner i en organisation och kan liknas vid en anslagstavla eller ett arkiv fullproppat med nyheter, dokument och rutiner.

I ett socialt intranät är medarbetarna med och både konsumerar och producerar. Vinsterna är större delaktighet, transparens och ökad tillhörighet.

Vill du diskutera möjligheterna med ett socialt intranät och PLAYipps plattform?

Medarbetarappen Connect
Ikon för kommunikation

Större tillhörighet

Känslan av tillhörighet ökar när medarbetare kan vara delaktiga i kommunikationen och göra sin röst hörd.

Ikon för kugghjul

Ökad produktivitet

En medarbetare som känner tillhörighet och förtroende för företaget är mer positivt inställd och produktiv.

Ikon för transparens

Företagskulturens bästa vän

I verksamheter där rätt förutsättningar för kommunikationen internt ges, byggs en starkare gemenskap och vi-känsla. Det är därför vi kallar oss företagskulturens bästa vän.

Ikon för kommunikation

Större tillhörighet

Känslan av tillhörighet ökar när medarbetare kan vara delaktiga i kommunikationen och göra sin röst hörd.

Ikon för kugghjul

Ökad produktivitet

En medarbetare som känner tillhörighet och förtroende för företaget är mer positivt inställd och produktiv.

Ikon för transparens

Ökad transparens

I ett socialt intranät är alla från medarbetare till ledning kommunikatörer. Det ökar transparensen och förtroendet.

Från en- till tvåvägs-kommunikation

Med ett socialt intranät tar företaget klivet från envägs- till tvåvägskommunikation.

  • Intranätet är inte längre en anslagstavla utan en plattform för kommunikation.
  • Alla kan bidra, vilket ökar känslan av delaktighet och tillhörighet.
  • Nyhetsflödet anpassas efter organisatorisk tillhörighet, teamtillhörighet och intressen.
  • Information blir mer relevant och lättare att överblicka viktiga budskap.
  • Medarbetarna blir mer välinformerad, engagemanget och produktivitet ökar.
Illustration av app för intern kommunikation

Från en- till tvåvägskommunikation

Med ett socialt intranät tar företaget klivet från envägs- till tvåvägskommunikation.

  • Intranätet är inte längre en anslagstavla utan en plattform för kommunikation.
  • Alla kan bidra, vilket ökar känslan av delaktighet och tillhörighet.
  • Nyhetsflödet anpassas efter organisatorisk tillhörighet, teamtillhörighet och intressen.
  • Information blir mer relevant och lättare att överblicka viktiga budskap.
  • Medarbetarna blir mer välinformerad, engagemanget och produktivitet ökar.
Exempelskärm - Loomis

Hur lyckas Loomis?

Loomis verksamhet är verkligen decentraliserad. Det ställer stora krav på bra verktyg för intern kommunikation.

Exempelskärm - Loomis

Hur lyckas Loomis?

Loomis verksamhet är verkligen decentraliserad. Det ställer stora krav på bra verktyg för intern kommunikation.

PLAYipp erbjuder en lösning som ökar drivet och motivationen.

PLAYipp erbjuder en lösning som ökar drivet och motivationen.

Driv engagemang på din arbetsplats

Driv engagemang på din arbetsplats