Med funktionerna i PLAYipp Manager blir administratörens arbete att uppdatera informationsskärmar busenkelt. Nu kan du fokusera på innehåll och budskap i stället för tekniken. Några knapptryckningar och ett ögonblick senare är skärmen uppdaterad.

Informationsflöde

Ett informationsflöde kan vara återkommande nyheter från ledningen eller den lokala arbetsgruppen. Det är enkelt att skapa, uppdatera och ställa in vart och för vem informationen ska visas.

Projektstatus

Med Projektstatus ges förutsättningarna att kommunicera om ett projekt och statusen internt. Statusen anges med en siffra i procent och färgerna rött, orange eller grönt. På så sätt visas progressen i projektet.

Händelser

Med Händelser kan du enkelt skapa information som kommuniceras i kalenderformat. Ett snabbt sätt att sprida information om aktiviteter som händer vid angivna datum och tidpunkter.

Måltal

Måltal visualiserar status för uppsatta mål, till exempel budgetmål och aktivitetsmål. Funktionen uppdateras enkelt och visar ut till alla berörda på ett visuellt attraktivt sätt.

Ring, maila, chatta eller besök vårt digitala hjälpcenter!

Ring, maila, chatta eller besök vårt digitala hjälpcenter!

PLAYipps support backar dig när du behöver.

PLAYipps support backar dig när du behöver.