PLAYIpps lösning passar alla typer av branscher

Medarbetar-
kommunikation skapar driv och engagemang

En effektiv kommunikation internt skapar driv och engagemang, ger bättre resultat och gör att medarbetare i högre utsträckning väljer att stanna kvar och nya talanger vill börja.

Med PLAYipps plattform kan alla - från medarbetare till ledning - enkelt kommunicera, interagera och hålla sig uppdaterade.

Medarbetarkommunikation skapar driv och engagemang

En effektiv kommunikation internt skapar driv och engagemang, ger bättre resultat och gör att medarbetare i högre utsträckning väljer att stanna kvar och nya talanger vill börja.

Med PLAYipps plattform kan alla - från medarbetare till ledning - enkelt kommunicera, interagera och hålla sig uppdaterade.

PLAYIpps lösning passar alla typer av branscher
Illustration på en kille som sitter i soffan med brutet ben

Hitta svaren på de dagliga svordomarna internt

Trots det upplever vi att många företag dagligen ställer samma frågor. En stor del av svaren på dessa frågor fastnar hos chefer och ledare. Låter det bekant?

 • Vad händer idag?
 • Var håller alla hus?
 • Vem är på plats?
 • Vilka möten pågår?
 • Statusen i projekten?
 • Klarar vi budgeten?
Illustration på en kille som sitter i soffan med brutet ben

Hitta svaren på de dagliga svordomarna internt

Trots det upplever vi att många företag dagligen ställer samma frågor. En stor del av svaren på dessa frågor fastnar hos chefer och ledare. Låter det bekant?

 • Vad händer idag?
 • Var håller alla hus?
 • Vem är på plats?
 • Vilka möten pågår?
 • Statusen i projekten?
 • Klarar vi budgeten?

Kundcase: Qmatic

Före ett så spritt bolag som Qmatic med medarbetare i över 120 länder, hade det länge varit en utmaning att få alla att jobba i samma riktning. Hur har de lyckats med det?

Qmatic

Kundcase: Qmatic

Före ett så spritt bolag som Qmatic med medarbetare i över 120 länder, hade det länge varit en utmaning att få alla att jobba i samma riktning. Hur har de lyckats med det?

Employee at screen

Kundcase: SUEZ

En utvärdering av kommunikationen på SUEZ visade att det saknades en samlad intern kanal, som alla medarbetare enkelt kunde komma åt. Under hösten 2018 beslutades att använda PLAYipp och digitala skärmar.

Kundcase: SUEZ

En utvärdering av kommunikationen på SUEZ visade att det saknades en samlad intern kanal, som alla medarbetare enkelt kunde komma åt. Under hösten 2018 beslutades att använda PLAYipp och digitala skärmar.

Employee at screen

Undersökningar visar

Undersökningar visar

Engagerade och motiverade
16 procent av alla medarbetare är engagerade och motiverade i sitt arbete enligt Gallup 2016.
Bryr sig inte
72 procent av alla medarbetare är oengagerade och bryr sig inte om resultatet av deras arbete enligt Gallup 2016.
Direkta sabotörer
12 procent av alla medarbetare är direkta sabotörer och jobbar aktivt för att förstöra och motverka förbättringar enligt Gallup 2016.
Connect - the employeeapp

PLAYipps medarbetarapp

Med medarbetarapp i kombination med övriga interna kanaler blir det ännu enklare att hålla sig uppdaterad, att interagera och att vara en del av företagskulturen. Med appen i varje medarbetares telefon är ni på god väg mot ett socialt intranät.

Connect - the employeeapp

PLAYipps medarbetarapp

Med medarbetarapp i kombination med övriga interna kanaler blir det ännu enklare att hålla sig uppdaterad, att interagera och att vara en del av företagskulturen. Med appen i varje medarbetares telefon är ni på god väg mot ett socialt intranät.

CEVT

Kundcase: CEVT

Snabbväxande CEVT inom Geely-gruppen hade stora utmaningar att nå ut till alla medarbetare med nyheter och information snabbt och enkelt.

Kundcase: CEVT

Snabbväxande CEVT inom Geely-gruppen hade stora utmaningar att nå ut till alla medarbetare med nyheter och information snabbt och enkelt.

CEVT
Smartphone visar appen Connect

Vad är ett socialt intranät?

I ett traditionellt intranät publiceras nyheter och information för att spridas nedåt i linjen. Ett socialt intranät ger förutsättningar för kollegor att chatta, kommentera, delta i arbetsgrupper och sociala flöden. Välinformerade och delaktiga medarbetare är mer engagerade i sitt jobb.

Smartphone visar appen Connect

Vad är ett socialt intranät?

I ett traditionellt intranät publiceras nyheter och information för att spridas nedåt i linjen. Ett socialt intranät ger förutsättningar för kollegor att chatta, kommentera, delta i arbetsgrupper och sociala flöden. Välinformerade och delaktiga medarbetare är mer engagerade i sitt jobb.

Ikon för geografiskt spridda verksamheter

Nya krav

Betydelsen av kommunikation internt är allmänt känd. Geografiskt spridda verksamheter och medarbetare som jobbar på distans ställer nya krav.

Ikon för kommunikationslösning

En lösning som fungerar

PLAYipp har lösningen för en fungerande medarbetarkommunikation i en och samma plattform. Chatta, dela nyheter, händelser och måltal.

Ikon för medarbetare

Företagskulturens bästa vän

I verksamheter där rätt förutsättningar för kommunikationen internt ges, byggs en starkare gemenskap och företagskultur.

Ikon för geografiskt spridda verksamheter

Nya krav

Betydelsen av kommunikation internt är allmänt känd. Geografiskt spridda verksamheter och medarbetare som jobbar på distans ställer nya krav.

Ikon för kommunikationslösning

En lösning som fungerar

PLAYipp har lösningen för en fungerande medarbetarkommunikation i en och samma plattform. Chatta, dela nyheter, händelser och måltal.

Ikon för medarbetare

Stärker företagskulturen

I verksamheter där rätt förutsättningar för kommunikationen internt ges, byggs en starkare gemenskap och företagskultur.

Nowaste Logistics

Kundcase: Nowaste Logistics

För Nowaste Logistics med drygt 490 medarbetare fördelade på 15 kontor och terminaler i Helsingborg var kommunikationen internt länge en utmaning. Numera jobbar de med PLAYipp som den samlade kanalen för kommunikation internt och upplever stor skillnad.

Nowaste Logistics

Kundcase: Nowaste Logistics

För Nowaste Logistics med drygt 490 medarbetare fördelade på 15 kontor och terminaler i Helsingborg var kommunikation och samhörigheten internt länge en utmaning. Numera jobbar de med PLAYipp som den samlade kommunikationskanalen internt och upplever stor skillnad.

Viktoria och Jens jobbar tillsammans på PLAYipp

Medarbetarna gör hela skillnaden

PLAYipp skulle inte vara PLAYipp utan sina medarbetare. Att vara en PLAYippare innebär att hen sprider positiv energi och omfamnar förändringar, delar med sig av kunskap, har ett starkt eget driv och en stark vilja att ingå i gemenskapen.

Medarbetarna gör hela skillnaden

PLAYipp skulle inte vara PLAYipp utan sina medarbetare. Att vara en PLAYippare innebär att hen sprider positiv energi och omfamnar förändringar, delar med sig av kunskap, har ett starkt eget driv och en stark vilja att ingå i gemenskapen.

Viktoria och Jens jobbar tillsammans på PLAYipp