PLAYIpps lösning passar alla typer av branscher

Medarbetar-
kommunikation
inspirerar och motiverar

En effektiv kommunikation internt skapar driv och engagemang, ger bättre resultat och är en förutsättning för att behålla och attrahera nya medarbetare.

Medarbetarkommunikation inspirerar och motiverar

En effektiv medarbetarkommunikation skapar driv och engagemang, ger bättre resultat och är en förutsättning för att behålla och attrahera nya medarbetare.

PLAYIpps lösning passar alla typer av branscher
Ikon för geografiskt spridda verksamheter

Nya krav

Betydelsen av kommunikation internt är allmänt känd. Geografiskt spridda verksamheter och medarbetare som jobbar på distans ställer nya krav.

Ikon för kommunikationslösning

En lösning som fungerar

PLAYipp har lösningen för en fungerande medarbetarkommunikation i en och samma plattform. Chatta, dela nyheter, händelser och måltal.

Ikon för medarbetare

Företagskulturens bästa vän

I verksamheter där rätt förutsättningar för kommunikationen internt ges, byggs en starkare gemenskap och företagskultur.

Ikon för geografiskt spridda verksamheter

Nya krav

Betydelsen av kommunikation internt är allmänt känd. Geografiskt spridda verksamheter och medarbetare som jobbar på distans ställer nya krav.

Ikon för kommunikationslösning

En lösning som fungerar

PLAYipp har lösningen för en fungerande medarbetarkommunikation i en och samma plattform. Chatta, dela nyheter, händelser och måltal.

Ikon för medarbetare

Stärker företagskulturen

I verksamheter där rätt förutsättningar för kommunikationen internt ges, byggs en starkare gemenskap och företagskultur.

Connect - the employeeapp

Hur uppnås en starkare företagskultur?

Medarbetarappen Connect gör det enkelt att hålla sig uppdaterad, att interagera och att vara en del av företagskulturen.

Connect - the employeeapp

Hur uppnås en starkare företagskultur?

Medarbetarappen Connect gör det enkelt att hålla sig uppdaterad, att interagera och att vara en del av företagskulturen.

Smartphone visar appen Connect

Vad är ett socialt intranät?

I ett traditionellt intranät publiceras nyheter och information för att spridas nedåt i linjen. Ett socialt intranät ger förutsättningar för kollegor att chatta, kommentera, delta i arbetsgrupper och sociala flöden.

Vad är ett socialt intranät?

I ett traditionellt intranät publiceras nyheter och information för att spridas nedåt i linjen. Ett socialt intranät ger förutsättningar för kollegor att chatta, kommentera, delta i arbetsgrupper och sociala flöden.

Smartphone visar appen Connect
Illustration på en kille som sitter i soffan med brutet ben

De dagliga svordomarna

Är frustrationen och missnöjet stort över att informationen fastnar hos chefer och ledare? Med PLAYipps plattform kan alla - från medarbetare till ledning enkelt hitta svaren på de återkommande svordomarna, eller frågorna som är självklara, men ändå så svåra att hitta svaret på.

  • Vad händer idag?
  • Var håller alla hus?
  • Vem är på plats?
  • Vilka möten pågår?
  • Statusen i projekten?
  • Klarar vi budgeten?

Gallup-undersökning visar

Gallup-undersökning visar

Engagerade och motiverade
16 procent av alla medarbetare är engagerade och motiverade i sitt arbete enligt Gallup 2016.
Bryr sig inte
72 procent av alla medarbetare är oengagerade och bryr sig inte om resultatet av deras arbete enligt Gallup 2016.
Direkta sabotörer
12 procent av alla medarbetare är direkta sabotörer och jobbar aktivt för att förstöra och motverka förbättringar enligt Gallup 2016.
CEVT

Hur lyckas CEVT?

Snabbväxande utvecklingsbolaget CEVT inom Geely-gruppen hade stora utmaningar att nå ut till alla medarbetare med nyheter och information snabbt och enkelt.

CEVT

Hur jobbar CEVT med sin medarbetarkommunikation?

Snabbväxande utvecklingsbolaget CEVT inom Geely-gruppen hade stora utmaningar att nå ut till alla medarbetare med nyheter och information snabbt och enkelt.

Viktoria och Jens jobbar tillsammans på PLAYipp

Medarbetarna gör hela skillnaden

PLAYipp skulle inte vara PLAYipp utan sina medarbetare. Att vara en PLAYippare innebär att hen sprider positiv energi och omfamnar förändringar, delar med sig av kunskap, har ett starkt eget driv och en stark vilja att ingå i gemenskapen.

Medarbetarna gör hela skillnaden

PLAYipp skulle inte vara PLAYipp utan sina medarbetare. Att vara en PLAYippare innebär att hen sprider positiv energi och omfamnar förändringar, delar med sig av kunskap, har ett starkt eget driv och en stark vilja att ingå i gemenskapen.

Viktoria och Jens jobbar tillsammans på PLAYipp

PLAYipp erbjuder en lösning som ökar drivet och motivationen.

PLAYipp erbjuder en lösning som ökar drivet och motivationen.

Driv engagemang på din arbetsplats

Driv engagemang på din arbetsplats