PLAYipps information- & kommunikationslösningar

PLAYipp erbjuder två ledande lösningar som enkelt kan kombineras men självklart även användas separat.

Digitala informationsskärmar är ett smart sätt att sprida information på, både internt och externt. Medarbetarna kan snabbt och enkelt ta till sig information och känna sig uppdaterade.

PLAYipp Connect är plattformen som säkerställer att alla medarbetare nås av rätt information och där rätt information alltid finns sökbar. En plattform som fungerar lika bra i app som i dator.