Kundcase: Loomis

Loomis

Med cirka 900 medarbetare placerade på 12 svenska orter och bilar som ska nå ut till hela landet är Loomis verksamhet verkligen decentraliserad. Det ställer extra stora krav på bra verktyg för intern kommunikation.

För att kommunicera med patrullerande samt operativ personal, som inte spenderar dagarna vid en dator, krävs det mer direkta kanaler. Därför började Loomis, specialisten på kontanthantering, använda PLAYipp för att enkelt kunna kommunicera via digitala informationsskärmar.

Centrala och lokala ytor

Skärmarna har placerats ut på Loomis kontor runt om i landet. För att kunna ge tydligt utrymme åt olika typer av budskap arbetar Loomis med en skärmlayout där centrala respektive lokala budskap har fått egna ytor.

Därmed konkurrerar inte de olika typerna av budskap med varandra och Loomis kan nå ut till de anställda med såväl övergripande företagsnyheter som specifik information.

Högre läsvärde

För att ge de digitala skärmarna ännu högre läsvärde använder Loomis dem till att kommunicera nyckeltal och aktuell statistik, vilket gör att medarbetarna alltid är uppdaterade gällande hur verksamheten går.

Sagt om PLAYipp

Informationsskärmarna är ett effektivt komplement till våra interna kommunikationskanaler. Med hjälp av dem kan vi på ett snabbt och smidigt sätt nå ut med såväl central information från huvudkontoret som lokala meddelanden på platskontoret.

Lillemor Odgren, kommunikatör på Loomis Sverige AB

Så använder Loomis lösning

  • Kommunicera direkt till sina medarbetare via digitala informationsskärmar.
  • Egna ytor för centrala respektive lokala budskap ökar relevansen.
  • Använder källor för att visa aktuella nyckeltal och statistik.

PLAYipp erbjuder en lösning som ökar drivet och motivationen.

PLAYipp erbjuder en lösning som ökar drivet och motivationen.

Driv engagemang på din arbetsplats

Driv engagemang på din arbetsplats