Tydlig, snygg och tillgänglig information i bostadsrätt!

Vi har träffat Yvonne Westermark som är styrelseordförande för BRF City Näsbydal och fått ta del av hur föreningen framgångsrikt använt sig av sina digitala skärmar.

Effektiv kommunikation

BRF Citys Näsbydals styrelseordförande Yvonne Westermark talar varmt om PLAYipp och sina 9 stycken digitala informationsskärmar. I nästan 10 år har föreningen framgångsrikt använt sig av digitala skärmar i 8 fastigheter. Det är höga hus med 16 våningar. Totalt 900 lägenheter. Mellan hissarna sitter det 32 tums skärmar med information till boenden.

Yvonne beskriver att de har valt att dela in skärmytan i olika ytor för olika typ av information. En yta är en generell informationsyta. Där publicerar de nyheter eller annan information som är generell för alla hus och alla medlemmar. I mittenytan visas ett kalendarium med information om när man kan träffa styrelsen, olika evenemang eller tex när det är hämtning av grovsopor mm. En annan yta används mer för hus specifik information.

”Jag väljer enkelt rätt skärm i gränssnittet och kan informera om en vattenavstängning som bara är aktuell för den fastigheten. Superlätt!”

Yvonne Westermark ,
Styrelseordförande BRF City Näsbydal

BRF City Näsbydal har även skärm vid sitt förvaltningskontor där de informerar om kontaktuppgifter till förvaltningen, jour etc. 

Yvonne betonar hur enkelt det är att nå ut till alla 1250 st medlemmar med hjälp av de digitala skärmarna i trapphusen. Hon berättar också att de arbetar helt analogt med sitt eget City Blad, det delas ut 4 gånger per år. En utdelning till alla lägenheter tar ca 4-5 timmar, vilket visar vilken hjälp det är med skärmarna istället för att dela ut lappar till alla.

Det blir mycket resurseffektivt att förmedla information den vägen och snabbt att ändra vid behov. Yvonne vill dock påpeka att det är viktigt att ha flera olika kanaler för information, alla är inte digitala, alla kommer inte ut varje dag till exempel. Utöver det är finns det en miljöaspekt i att använda skärmarna istället för att dela ut papper. 

De annars mer traditionella analoga informationstavlorna finns kvar i husen men används inte i någon större utsträckning. Föreningen vill inte att dessa ska fyllas med diverse information från de boende om tex någon som vill sälja en möbel eller efterlysa sin cykel. Föreningen tillåter inte kommersiella verksamheter att sätta upp reklam i husen och inte heller dela ut. De boende använder sig av andra egna kommunikationskanaler i sociala media för att kommunicera sinsemellan istället.

Det gör att BRF City själva har mer kontroll på vad som ska informeras om. Föreningen publicerar gärna information om aktiviteter som medlemmar tar initiativ till själva och erbjuder alla att vara med i, det kan vara boule, qigong och yoga .  ”Vi vill ju självklart få ut den informationen på skärmarna så att alla som vill kan vara med”, berättar Yvonne.

Vi på PLAYipp är glada över att vara lösningen för just BRF City Näsbydal!

PLAYipp-brf-1