• Inspiration
  • Artikel

Sök som företeelse driver effektivisering och besparing.

För er som följt mig så vet ni att jag tidigare pratat mycket om hur mycket pengar det finns att göra i ett intranät eller i sina interna dialoger genom att fundera på hur bra ditt sök är.

I min föreläsning om digitala verktyg så refererar jag gärna till en undersökning gjort av McKinsey där en kan se att det bör gå att göra en besparing på runt 29 000 kronor per anställd och år genom att ha ett bättre sök i sin produkt.

Det låter som otroligt mycket men faktum är att vi spenderar nära 20% av vår tid i att leta efter saker som vi behöver för att utföra vårt arbete. Ett effektivare sök innebär mycket för att lyckas, ni har ju hört om Google… =)

Skämt åsido så har jag pratat sök i nära 3 år som företeelse för bättre internkommunikation och mindre stressade medarbetare. Blev glad av att se att Web Service Award nu också visar på siffror som visar på markanta vinningar när förbättringar av sök genomförs.

Så, med två stora undersökningar som pekar på att sök framstår allt mer som vitalt för framgång, då tycker jag det verkar dumdristigt att inte se över sitt eget.

”Sök framstår allt mer som vitalt för framgång, då tycker jag det verkar dumdristigt att inte se över sitt eget.”
Staffan Backman, PLAYipp

Och kom ihåg det behöver inte vara ens i närheten av vad Google presterar, du finner tid och frustration redan vid sänkningar av så lite som 1 minut. Addera med lika många anställda du har så ser du vad det kan innebära för dig.

I ett förlängt ben skulle jag dock också vilja fråga hur det ser ut hos er som inte har centraliserade organisationer? Hur ser det ut med möjligheterna att finna den information man behöver som anställd om jag är en så kallad ”frontline worker” alltså jobbar nära mina kunder, i butik, som speditör, som undersköterska?

Jag är rädd att de 20 % det talas om i McKinleys undersökning snabbt växer till mycket högre tal. De flesta tänker nämligen inte på dessa när de planerar sin medarbetarkommunikation. Det går snabbt att glömma bort när man pratar om intranät, sharepoint, teams och Zoom att de längst ut inte har den typen av verktyg.

Risken blir att dessa isoleras mer från verksamheten, har sämre koll eller använder gammal kunskap. I bästa fall kanske de ringer en kollega som har tillgång men ofta görs saker på fel sätt. Inte av illvilja utan för att det görs antaganden när information inte finns.

I PLAYipps produkt ”Connect” har vi byggt in en wiki. Det är tänkt att till stor del lösa just det. Minska antaganden, förse medarbetare med rätt, nuvarande information i ett bra format, direkt hos medarbetaren i fickan. Inga krusiduller, inga långa vägar till information. Rakt på, det du behöver för att göra ditt jobb rätt. Oavsett vart du befinner dig just nu.