• Inspiration

Släng alla viktiga papper & lappar!

Okej, vi kanske inte kan slänga precis alla papper och lappar. Men nästan. I en mer digital värld är det viktigt att fundera på om den traditionella anslagstavlan och gamla intranätet har spelat ut sin roll som företagets informationsplattform. Förmodligen.

Hur når man egentligen ut till alla?

Många gånger som kommunikatör ställs man inför utmaningen i hur man når ut till samtliga medarbetare på företaget? Och hur man säkerställer att medarbetaren har läst informationen?

En falsk trygghet ligger oftast i att man tror att om jag bara nyttjar intranätet som vi tidigare har sagt, är den kanal som vi på företaget bestämt är kanalen för information, så gör medarbetarna det. Erfarenheten säger att det är sällan medarbetarna är inne på intranätet och i synnerhet de som arbetar ute på fältet.Intranätet passar inte för den information som behöver få ut snabbt. Istället är det en plats där man som kommunikatör kan lägga information, så kan medarbetarna titta när det passar dom.

Många företag har sitt intranät för att samla dokument, policys och riktlinjer, detta blandat med information och ibland även kriskommunikation.

Som den där kökslådan med massa Tupperware

Alltså är intranätet en blandning av en massa olika material med olika syften. Med den insikten är inte intranätet kanske den rätta vägen för information och i synnerhet inte viktig information som man snabbt vill nå ut med till sina medarbetare. Och hur vet du att alla har tagit del av informationen. I en rapport från McKinsey konstaterades att den genomsnittliga medarbetaren tillbringar 1,8 timmar varje dag med att leta och sammanställa information.

Det är 9,3 timmar i veckan.

Många arbetsgivare börjar nu tänka mobilt och finns informationen tillgänglig via en app på sin smartphone eller surfplatta, då skapas mindre administration och faktiskt mer engagemang. Med PLAYipp Connect skapar man just detta. Engagemang, delaktighet och informationen delas enkelt oavsett var medarbetare eller ledning befinner sig. Med Connect säkerställer man också att alla läst och tagit del av informationen. Via din browser så har du ett användarvänligt gränssnitt i din dator och appen liknar dagens sociala medier och är därför väldigt enkel och användarvänlig. Så PLAYipp Connect passar alla, oavsett om du sitter inne på kontoret eller är ute på fältet, eller jobbar hemifrån.