• Kundcase
  • PLAYipp Digital Signage

Vassaste alternativet för internkommunikation.

Efter en utvärdering av kommunikationen internt, framgick det att det saknades en samlad kanal. Med resultatet av utvärderingen i ryggen, beslutade SUEZ att använda PLAYipp. Våren 2019 var de första skärmarna på plats ute i organisationen.

De stora flertalet av medarbetarna på SUEZs återvinningsanläggningar saknade möjlighet att dagligen gå in på intranätet. Den mesta av informationen fick de via utskick som skrevs ut och anslogs lokalt. Hösten 2018 fick den interna ITavdelningen i uppdrag att hitta en lösning för en ny samlad informationskanal. Region Mellansverige hade testat digitala informationsskärmar framgångsrikt, vilket gav IT inspelet att kika vidare på skärmar som en lösning. I valet mellan PLAYipp och en annan leverantör var PLAYipp det vassaste alternativet.

– Ja, PLAYipp var bäst på allt – på service, support och plattform. Vi valde att göra en stegvis onboarding och började med 13 anläggningar, framhåller Christina Jacobson, kommunikatör på SUEZ.

Onboarding i tre steg

Onboardingen i plattformen bröts ned i tre steg. PLAYipps partner Simplify planerade och skötte installationen av skärmarna på siterna. Alla aspekter fångades upp, vilket gjorde att installationen fungerade riktigt bra. Parallellt jobbade PLAYipps grafiska producent med design och layout på skärmarna och avslutningsvis utbildade PLAYipp de 14 administratörerna.

– Allt gick jättebra och smidigt. Grafikern på PLAYipp tog fram exakt den design vi ville ha. Även utbildningen, de tillgängliga filmerna och supportsidan har varit bra uppbackning för oss administratörer, poängterar Christina Jacobson.

Medarbetarna på de 13 anläggningarna som fick börja använda PLAYipp har nyligen fått utvärdera informationskanalen.

– Synpunkterna är bara positiva. De uppskattar framförallt att det är en modern, bra och snabb kanal. En majoritet säger också att det är bra att de numera hittar informationen samlad på skärmen, framhåller Christina Jacobson. 

PLAYipp på alla anläggningar

Ett av de positiva resultaten innebär att SUEZ troligtvis kommer att implementera skärmar på alla anläggningar i Sverige. I samband med denna troliga utrullning kommer utskicken via mejl att upphöra, och skärmarna i kombination med intranätet blir de primära interna kanalerna.Redan idag jobbar de lokala redaktörerna med riktade egna nyheter, vilket fungerar bra. Men i takt med att organisationen växer, ser Christina att regionala redaktörer kommer behövas.

– Idag sampublicerar vi i alla kanaler, interna och externa, för att få ett maximalt genomslag och för att alla ska nås av samma information i ett bra flöde med högt tempo.

suez_employee_at_screen-1024x595
suez_screen_crop-1024x594-2

Vem? Var? Hur?

Våren 2019 började 13 anläggningar använda plattformen i kombination med digitala skärmar.

Verksamhet

SUEZ kärnverksamhet är hantering av alla typer av restmaterial från företag och verksamheter, vilket förädlas genom återvinning.

Organisation

Totalt 1 100 medarbetare fördelade på 66 orter i Sverige. Suez verkar även internationellt i drygt 25 länder.

Möjliggörare

PLAYipps partner Simplify har varit en viktig kugge i hela införandet – från planering till installation.