• Kundcase
  • PLAYipp Digital Signage

Hur lyckas Qmatic med sin internkommunikation?

Ett så spritt bolag som Qmatic med medarbetare i över 120 länder hade det länge varit en utmaning att få alla att jobba i samma riktning. En avgörande förutsättning är att det är möjligt att nå alla i en och samma kanal.

– Vi kände också att vi ville få upp pulsen på informationsflödet. Det var då vi började titta runt efter ett kommunikationssystem som kunde uppnå just detta. Då landade vi i den här typen av informationsskärmar, där vi sedan valde PLAYipp som leverantör, förklarar Peter Lundqvist, CMO inom Qmatic-koncernen.

Uppfyllde alla krav

Qmatic har jobbat med PLAYipp i lite mer än 3 år. Avgörande när Qmatic valde leverantör, var att medarbetare i organisationen själva enkelt och snabbt skulle kunna hantera innehållet i systemet. Det var också viktigt att leverantören låg geografiskt nära och snabbt kunde ge support. Något PLAYipp uppfyllde på alla punkter. Utrullningen i organisationen gjordes stegvis, där fokus i första hand låg på siter inom det egna bolaget och därefter har Qmatic även installerat skärmar hos sina partners.

– Nu har vi ett kommunikationsflöde, som alla medarbetare runt om i världen ser. Den avgörande faktorn är att vi hela tiden kan se till att alla medarbetare får senaste nyheterna och att alla får samma information vid samma tillfälle, framhåller Lundqvist.

Snabbt nå ut

Informationsskärmarna används för att snabbt nå ut med information till hela organisationen men också till partners. Det är en stor bredd på innehållet som visas – allt från information om nya affärer, nya partners,

uppdateringar från interna och externa möten, presentation av nya medarbetare och ett informationsflöde med nyheter från vår hemsida och LinkedIn.

– Utöver skärmarna har vi har även ett intranät, nyhetsbrev och webinar för våra säljare. Vid större händelser skickar vi ut ett mejl till berörda medarbetare, berättar Madeleine Stenlund, Global Communication Manager.

Utvärderar löpande

För att ständigt utvecklar, förbättra och hålla uppe intresset genomför Qmatic löpande undersökningar bland sina medarbetare, om vad det tycker om informationskanalen. Vid undersökningen 2018 framkom det att de önskade mer rörligt material och info om nya medarbetare. För att möta dessa önskemål har fler videos publicerats, en process för information om nya medarbetare har införts och de försöker hela tiden att variera innehållet och utseendet på innehållet.

– PLAYipps lösning är ett smidigt, enkelt och snabbt sätt att nå ut med information till organisationen, som är roligare än att bara skicka ut ett vanligt mejl. Skärmarna är helt klart den kanal vi delar flest nyheter via löpande internt på Qmatic, framhåller Madeleine Stenlund, Global Communication Manager

Vem? Var? Hur?

För drygt 3 år sedan installerades de första skärmarna – 15 skärmar inom koncernen och 5 hos partners.

Verksamhet

Qmatic system förbättrar och effektiviserar kundresan för företag och organisationer inom privat och offentlig tjänstesektor.

Organisation

Qmatic finns i över 120 länder. Huvudkontoret är beläget i Mölndal, Göteborg.

Möjliggörare

PLAYipps partner Simplify har hjälpt Qmatic att utveckla sin internkommunikation.