En kommunikativ kommun.

Mölndals stad förbättrar sin kommunikation med PLAYipp®.

Ett reportage med Kristian Matic, Teknisk IT-Arkitekt på Mölndals stad.

Idag används PLAYipp® på ungefär ett 10-tal publika anläggningar som tex Åby Simhall och olika bibliotek. Den största användningen idag är på skolor i hela kommunen. Ett 20-tal skärmlösningar finns idag på skolor runt omkring i Mölndals Stad. Den största andelen lösningar används för att rikta informationen till elever, men Kristian gör en uppskattning på att var femte skärm ungefär är placerad i olika personalutrymmen och då riktar sig till anställda i staden.

I början av projektet fanns det en del andra utmaningar. Man använde redan skärmar som en av kanalerna för att kommunicera med medborgarna. Man använde USB-stickor på skärmen lokalt på till exempel biblioteket och andra publika informationsskärmar. Problemet med den typ av hantering är att det blev olika layouter och formspråk. Det hängde också på att rätt person fysiskt skulle vara närvarande för att det inte skulle vara gammal information på skärmarna. Med det i bakhuvudet gick Kristian och hans kollegor in i projektet med en kravspecifikation att det behövde en bra lösning som de kunde renodla informationen och göra den skalbar.

IT-avdelningen la i efterhand till andra krav i upphandlingen av teknisk karaktär samt det skulle gå smidigt att beställa fler skärmlösningar och på sikt utöka. Då behövdes en paketering av hårdvara, mjukvara och installation. IT-avdelningen hade en bra dialog med Atea, leverantör till staden, som satte upp precis det de behövde. 

“Vi började kika på att snickra ihop en egen lösning som en slags hemsida som bara skulle speglas direkt upp på skärmarna”, fortsätter Kristian, “Men vi insåg ganska snart att det blev för krångligt att hantera. Vi behövde något som vem som helst kan uppdatera information i”

molndalstad-skarmlayout

Med PLAYipps® och digitala informationsskärmar kan Mölndals stad bibehålla en röd tråd i sin kommunikation och säkerställa att rätt information kommer ut i rätt tid på rätt plats och dessutom ser snygg ut med!

”Vi behövde något som vem som helst kan uppdatera information i!”
Kristian Matic, Mölndals Stad

“Med PLAYipp® upplevde vi att det var enkelt att själva göra egna layouter och skapa egna flöden. Jag skulle verkligen rekommendera PLAYipp® just för att det är enkelt.” Berättar Kristian vidare. Han fortsätter: “Det har blivit ett väldigt bra komplement till de andra kanalerna som kommunikationsavdelningen använder tex facebook, instagram och youtube.”

Mölndals Stad har en tydlig kommunikationspolicy som var viktig att kunna leva upp till även med informationen på digitala informationsskärmar. Idag är det flera medarbetare som publicerar i PLAYipp® men till en början var det många automatiska flöden som publicerades, tex hemsidan, Västtrafik, sociala media osv. Nu är det en ansvarig på varje skola, en så kallad IKT- ansvarig. (IKT står för Information, Kommunikation &  Teknik)

När jag till sist frågar på vilka sätt PLAYipp® påverkat kommunikationen för Mölndals Stad så svarar han med energi i rösten att de har för det första blivit mer enhetligt, det “andas” Mölndal Stad oavsett vilken skola eller publik anläggning du är på. “Och”, säger han med ett tillägg, och jag nästan hör i telefonen hur han ler, “andas inte gammal hemsida ala 90-talet”. Han refererar även till en undersökning som genomfördes efteråt när de varit igång ett tag med PLAYipp®. En praktikant fick i uppdrag att fråga medborgarna vad de läst, sett och uppmärksammat på skärmarna. De ville helt enkelt ta reda på: Var PLAYipp® värt det? Han konstaterar: “Ja, det har fungerat” Vi har nått det vi eftersträvade!”

Efter intervjun när jag tackat för engagemanget, hans tid och uppmärksamhet och vi har lagt på, känner jag stolthet i att Mölndal Stad kommit så långt med kommunikationen med hjälp av PLAYipp®. Mina intervjuer fortsätter med fler användare av PLAYipp® och jag hoppas få ha fler inspirerande samtal likt det jag precis haft med Kristian.

TIPS

För nya organisationer eller företag som som vill få en bättre kommunikation tipsar Kristian om att redan i ett tidigt skede sätta upp vem eller vilken avdelningen som äger projektet.

I hans mening är kommunikationsavdelningen ansvarig för själva kommunikationen men i samarbete med IT. Som i deras fall var det viktigt att man utgick från kommunikationspolicyn, att det var Mölndals Stad som var avsändare. Det skulle upplevas som trygg, stadig och aktuell information.

Man ville till exempel använda samma formspråk som på hemsidan. Säkerhet var också något som kom upp senare som en viktig aspekt. Att kunna komplettera med information om vad som direkt händer blev viktigt. Om larmet gick ville man snabbt kunna informera om varför larmet gick.