• Inspiration

En kommunikationschef bekännelse.

Denna bekännelse är nog inte unik på något sätt och många med mig känner nog igen samma utmaning. Frågan är bara om man är beredd att göra något åt det?

Effektiv kommunikation på allas villkor? Eller?

Under mina år som kommunikationschef på ett av de många energibolag vi har runt om i Sverige har utvecklingen av kommunikationskanaler gått fort. Utvecklingen springer framåt och utmaningar finns i både teknik och generation. Hur kommunicerar vi som mest effektivt- med alla?

Energibolag är generellt bra på krishantering och kommunicerar bra med sina kunder när strömavbrott inträffar. Informationskanalen är oftast energibolagets hemsida eller sociala medier. Driftchefen håller sin driftpersonal uppdaterad om vart dom ska och vad dom ska göra via Rakel kommunikation (samma kommunikationsradio som Blåljus använder sig av). Men det är ju tack och lov inte strömavbrott varje dag men det är ju en ständig ström av övrig information som ska förmedlas till medarbetarna och det är här, utmaningen ligger menar jag.

En salig blandning av information som har flera olika avsändare. Det kan vara HR som vill att du ska informera, VD eller någon annan chef i organisationen som vill nå ut med, för dom viktig information. Jag hade informationsskärmar som jag placerade på utvalda platser i våra lokaler, vi hade också flera arbetsplatser så det kändes som en bra kanal.

Räcker det?

Men sen var frågan, räcker det? Vet alla nu? En annan kanal som jag vet att många har är Intranätet. Det är ju en beprövad kanal, så där “slänger” man in det mesta och därmed lade man över ansvaret till medarbetarna att söka informationen själv. Oftast har man en regel på företag när det gäller hur man får information till sig och det är att du som chef, ska berätta för medarbetarna var dom kan hitta information om dom vill veta något. ”Dom vill veta något?” Du hör ju själv hur det låter.

I en rapport från McKinsey konstaterades att den genomsnittliga medarbetaren tillbringar 1,8 timmar varje dag med att leta och sammanställa information. Det är 9,3 timmar i veckan.

Nå alla oavsett var dem befinner sig

Jag tror inte energibolagen skiljer sig nämnvärt mot andra bolag. Man lägger också stor vikt vid arbetsplatsträffar, veckomöten och VD informerar och då oftast via mail till personalen. Men den medarbetaren som var sjuk på mötet? Missat mailet? Är han eller hon informerad? Med PLAYipp Connect som plattform för den interna kommunikationen, säkerställer ni att informationen når alla oavsett vart medarbetarna befinner sig.

Via din browser så har du ett användarvänligt gränssnitt i din dator och appen liknar dagens sociala medier och är därför väldigt enkel och användarvänlig. Med funktioner som läsbekräftelse och informationsflöde säkerställer du att den information du vill nå ut med, verkligen också gör det.

Med det sagt, så tror jag PLAYipp Connect är en plattform för just medarbetarkommunikation som passar många företag och då inte bara energibolag.

Så våga ta steget mot en enklare vardag för oss kommunikatörer.

Tänk att kunna kommunicera med hela verksamheten samtidigt och att vara säker på att alla medarbetare har samma chans att få ta del av informationen, oavsett var de befinner sig. Är inte det drömmen?