• PLAYipp Connect
  • Funktion

Ställ en fråga –
företagets Wiki har svaret.

I en rapport från McKinsey konstaterades att den genomsnittliga medarbetaren tillbringar 1,8 timmar varje dag med att leta och sammanställa information. Det är 9,3 timmar i veckan.

Företagets Wiki ger dig information du behöver, när du behöver den.
Många företag upplever ett växande behov av strukturerad kunskapsdelning som stöd i det dagliga arbetet. För att lyckas med det inom organisationen måste alla medarbetare kunna interagera med innehållet.Med Wiki kan alla medarbetare enkelt söka och lägga upp information, dokument, etc via en sökmotor. Detta kan ses som företagets egna Google där strukturerad kunskapsdelning omedelbart kan redigeras och publiceras av alla på arbetsplatsen.

Wiki kan enkelt beskrivas som ett intranät där informationen kan publiceras och redigeras omedelbart av alla medarbetare. Redigeringen kommer att stå med publicistens namn och innehållet är därefter tillgängligt för alla medarbetare. Alla på arbetsplatsen kan därför hjälpas åt att skriva och förbättra sidornas innehåll. Därav finns i regel ingen central redaktion. All information är sökbar likt google och hädanefter kommer alla svar på medarbetarnas frågor finnas i Wiki.

Vad är portkoden till garaget? Hur redovisar jag utlägg och vad behövs för att de ska bli godkända? Hur mycket har vi i friskvårdsbidrag? Svaret är enkelt: Fråga Wiki!
Child with toy virtual reality headset