Så, målgrupper alltså.

Ofta när vi pratar om målgrupper så sätter vi upp ett finger i vädret och gör en oftast ganska kvalificerad gissning om vilka dom är. Vi har fördjupat oss i hur du kan ta reda på vem din målgrupp är. 

*För att på enklast sätt förklara hur målgruppsarbete går till så har vi använt oss av ett exempel som gäller för ett bolag/organisation med många anställda i olika positioner och roller.

Varför?

Varför är det viktigt för oss att veta vilka målgrupper vi har, kanske du tänker nu? Jo, när ni arbetar med digitala informationsskärmar som kanal blir målgruppen ni talar till av stor vikt för att ni ska kommunicera på rätt sätt, på det sätt som målgruppen föredrar.

Har ni redan digitala informationsskärmar finns nu ett gyllene tillfälle att tillgodose de behov och önskemål som era målgrupper har. Ni har med största sannolikhet flera olika och tanken är att ni med skärmarna och dess layout ska kunna tillgodose fler, kanske alla, av de behov som målgrupperna kan tänkas ha.

Checklista

Det är enklare än vad man kan tro att lista ut detta och vi har sammanställt en enkel checklista för er att utgå från när ni tar reda på vilka målgrupper ni har hos er. Arbetet som behöver göras skiljer sig inte nämnvärt från det som bolag gör när de tar fram sina målgrupper för marknadsföring och reklam.

1. Hypotes

I det första steget, hypotes, gör vi först ett antagande – vi sätter helt enkelt fingret i luften igen. Men denna gång ställer vi även följande frågor till oss själva som vägledning:

  • De har de här behoven…
  • Så här ser deras situation ut…
  • De behöver veta detta om vårt bolag…

I detta stadie är det oerhört viktigt att tänka igenom hela bolagets struktur både på längden och på bredden. Vad behöver våra linjearbetare? Vad behöver mellancheferna? Hur ser deras vardag ut? Sitter de på kontoret? Vid vilka tider passerar de en skärm eller blir exponerade för den?

Utifrån svaren på dessa frågor kommer ni ha ett bra grundmaterial att jobba vidare med och säkert redan här kunnat identifiera vad som kallas för personas. Personas är ett begrepp som används inom marknadsföring och är en (semi-)fiktiv person som representerar behov, mål, attityder och beteendemönster för ett segment av din målgrupp.

PLAYipp-algrupp-3

2. Efterforskning

Nu när vi gjort dessa kvalificerade gissningar så behöver vi kolla på vad de som jobbar hos oss faktiskt tycker och tänker. Det kan man göra på flera olika sätt där vi anser att en mix av dessa är det bästa. Beroende på hur mycket resurser ni har att lägga på detta arbete så varierar så klart även insatserna.

  • Enkäter och undersökningar (digitala eller fysiska)
  • Intervjuer (kort eller djupgående)
  • Referensgrupper

Oavsett tid så är detta ett viktigt steg och hoppa inte över det. Det är viktigt att jag som anställd blir tillfrågad vilket signalerar att min åsikt är viktig.

Lite tid: sätt ihop en referensgrupp som representerar flera olika delar av ert bolag och ha en öppen dialog kring vad de tycker vore bra att få veta. Ta noggranna anteckningar och ställ följdfrågor så att ni verkligen förstår behovet.

Mycket tid: sätt ihop en enkät och skicka ut till alla. Ni får säkert in mer information men det blir också mer att analysera och förstå. Det blir svårare att ställa följdfrågor på skrivna svar dock.

3. Analys & slutsats

Nu kommer den spännande delen – att jämföra era gissningar från steg 1 med datan ni inhämtat i steg 2. Har ni haft rätt? Eller fel? Eller lite mittemellan?

Oavsett så har ni nu underlag för att dra slutsatser kring vilka era målgrupper på företaget är.

Med hjälp av analysen kan vi nu dra slutsatser kring målgruppens situation och behov. Utifrån slutsatserna kan vi sedan fatta beslut kring vad vi ska göra med våra skärmar och innehållet på dessa. Slutsatserna kommer att hjälpa oss att utforma layouter, innehåll, format och tidpunkt.

PLAYipp-malgrupper

4. Utveckling

När slutsatserna sjösätts i praktiken kommer ni så småningom även att lära er mer om era målgrupper för att förbättra innehållet. Ni kommer säkert få feedback och tips på vad som kan visas på skärmarna. Kanske matsedel för närmsta lunchhak ska ligga uppe på kontoren på förmiddagarna? Om ni har ett intranät eller liknande så finns det möjlighet att även där efterfråga feedback. Det behöver inte vara så krångligt.

Har ni sett våra nya skärmar? Vad tycker ni? Kom gärna med feedback!

Det visar att ni är ett bolag som bryr er om vad era medarbetare tycker. Och där kan vi verkligen snacka om kulturskapande kommunikation.

Så, det var målgrupper.

Du behöver inte ha någon särskild utbildning eller kompetens för att att ta reda på era målgrupper. Även om du säkert har en rätt så bra koll redan nu så är det ändå viktigt att ge det lite uppmärksamhet.

Gör en arbete kring detta, stort eller litet, men gör det. Det kommer löna sig i längden. Skärmarna ska fylla en funktion och för att göra det krävs det att ni ska veta vad, hur och när ni ska visa upp ett specifikt innehåll.

Lycka till!

PLAYipp-applause-1