Kommunikation på arbetsplatsen

Boosta er företagskultur

Företagskulturen är de normer, värderingar och attityder i ett företag. Företagskulturen påverkar framförallt hur medarbetarna trivs, utvecklas och känner att de kan bidra till bolagets utveckling. Medarbetarna är den viktigaste tillgången för ett företag. Kulturen påverkar om medarbetare väljer att stanna eller gå vidare, liksom vinsten och produktivitet med omkring 6,6 %*.

Boosta företagskulturen
för fortsatt framgång

Företagskulturen är de normer, värderingar och attityder i ett företag. Företagskulturen påverkar framförallt hur medarbetarna trivs, utvecklas och känner att de kan bidra till bolagets utveckling. Medarbetarna är den viktigaste tillgången för ett företag. Kulturen påverkar om medarbetare väljer att stanna eller gå vidare, liksom vinsten och produktivitet med omkring 6,6 %*.

Kommunikation på arbetsplatsen
Ikon för stora vinster

Föder framgång

En av de största utmaningarna chefer och ledare står inför och den faktor som påverkar hur framgångsrikt och lönsamt ett företag blir, är just engagemanget från medarbetarna.

Ikon för medarbetare

Lockar talanger

En positiv företagskultur drar till sig de mest talangfulla medarbetarna och får dem att vilja stanna kvar, att växa och utvecklas med förtaget.

Ikon för avgörande pusselbiten för internkommunkation

Starka kärnvärden

Kulturer utvecklas och förändras. Värderingar och attityder förändras över tid närn nya ledare, medarbetare och chefer börjar, men starka, väl inarbetade kärnvärden består.

Ikon för stora vinster

Föder framgång

En av de största utmaningarna chefer och ledare står inför och den faktor som påverkar hur framgångsrikt och lönsamt ett företag blir, är just engagemanget från medarbetarna.

Ikon för medarbetare

Lockar talanger

En positiv företagskultur drar till sig de mest talangfulla medarbetarna och får dem att vilja stanna kvar, att växa och utvecklas med förtaget.

Ikon för avgörande pusselbiten för internkommunkation

Starka kärnvärden

Kulturer utvecklas och förändras. Värderingar och attityder förändras över tid närn nya ledare, medarbetare och chefer börjar, men starka, väl inarbetade kärnvärden består.

Medarbetare inom olika branscher

Börja er resa idag!

Hitta rätt personligheter

För att få en långsiktigt hållbar företagskultur finns det några tips på vägen. Ett är att anställa engagerade medarbetare som passar in i kulturen. Erfarenheten kommer med tiden, eller som Peter Schutz, före detta VD och ordförande på Porsche, uttryckte det: ”anställ personligheter, utbilda färdigheter.”

Öppenhet och tydlighet

Öppenhet är nästa tips. Var öppen och tydlig mot dina medarbetare. Detta skapar lojalitet mot företaget. Medarbetare som är lojala stannar över tid och detta ger en kontinuitet och ett långsiktigt engagemang.

Individens behov i fokus

Var inte så stelbent och regelstyrd. Människor är olika och har olika behov. Se individen och dess behov och dina medarbetare kommer att känna att de inte vill arbeta någon annanstans. ”One-size-fits-all” är alltså inte något att eftersträva.

Ledningen lever kulturen

Det snudd på viktigaste av allt - ledning och ledare måste vara förebilder och leva företagskulturen varje dag året runt. Men kom ihåg att alla på företaget inte måste tänka likadant eller ha samma uppfattningar, men alla bör förstå och acceptera dess grundläggande värderingar.

Börja er resa idag!

Hitta rätt personligheter

För att få en långsiktigt hållbar företagskultur finns det några tips på vägen. Ett är att anställa engagerade medarbetare som passar in i kulturen. Erfarenheten kommer med tiden, eller som Peter Schutz, före detta VD och ordförande på Porsche, uttryckte det: ”anställ personligheter, utbilda färdigheter.”

Öppenhet och tydlighet

Öppenhet är nästa tips. Var öppen och tydlig mot dina medarbetare. Detta skapar lojalitet mot företaget. Medarbetare som är lojala stannar över tid och detta ger en kontinuitet och ett långsiktigt engagemang.

Individens behov i fokus

Var inte så stelbent och regelstyrd. Människor är olika och har olika behov. Se individen och dess behov och dina medarbetare kommer att känna att de inte vill arbeta någon annanstans. ”One-size-fits-all” är alltså inte något att eftersträva.

Ledningen lever kulturen

Det snudd på viktigaste av allt - ledning och ledare måste vara förebilder och leva företagskulturen varje dag året runt. Men kom ihåg att alla på företaget inte måste tänka likadant eller ha samma uppfattningar, men alla bör förstå och acceptera dess grundläggande värderingar.

Ge kulturen en boost

I verksamheter där rätt förutsättningar för kommunikationen internt ges, byggs en starkare gemenskap och företagskultur.

Arbeta på distans

Nya krav

Betydelsen av kommunikation internt är allmänt känd. Geografiskt spridda verksamheter och medarbetare som jobbar på distans ställer nya krav.

Diskussioner vid en digital skärm

Kommunikation är avgörande

En effektiv kommunikation internt skapar driv, engagemang och stärker kulturen på arbetsplatsen. Med PLAYipps plattform får ni rätt förutsättningar.

Ge kulturen en boost

I verksamheter där rätt förutsättningar för kommunikationen internt ges, byggs en starkare gemenskap och företagskultur.

Arbeta på distans

Nya krav

Betydelsen av kommunikation internt är allmänt känd. Geografiskt spridda verksamheter och medarbetare som jobbar på distans ställer nya krav.

Diskussioner vid en digital skärm

Kommunikation är avgörande

En effektiv kommunikation internt skapar driv, engagemang och stärker kulturen på arbetsplatsen. Med PLAYipps plattform får ni rätt förutsättningar.

Viktoria och Jens jobbar tillsammans på PLAYipp

Medarbetarna gör
hela skillnaden

PLAYipp skulle inte vara PLAYipp utan sina medarbetare. Att vara en PLAYippare innebär att hen sprider positiv energi och omfamnar förändringar, delar med sig av kunskap, har ett starkt eget driv och en stark vilja att ingå i gemenskapen.

Viktoria och Jens jobbar tillsammans på PLAYipp

Medarbetarna gör
hela skillnaden

PLAYipp skulle inte vara PLAYipp utan sina medarbetare. Att vara en PLAYippare innebär att hen sprider positiv energi och omfamnar förändringar, delar med sig av kunskap, har ett starkt eget driv och en stark vilja att ingå i gemenskapen.