Engagerade medarbetare

Företagskulturen är grundbulten

Företagskulturen är de normer, värderingar och attityder som utgör grundbulten i ett företag. Det påverkar hur medarbetarna trivs, utvecklas och känner att de kan bidra till utvecklingen av verksamheten.

Några giganter som lyckats

Globala företag med starka företagskulturer är IKEA, Volvo, Apple och Google. Fyra giganter som jobbat med sina kulturer över tid.

Företagskulturen är grundbulten

Företagskulturen är de normer, värderingar och attityder som utgör grundbulten i ett företag. Det påverkar hur medarbetarna trivs, utvecklas och känner att de kan bidra till utvecklingen av verksamheten.

Några giganter som lyckats

Globala företag med starka företagskulturer är IKEA, Volvo, Apple och Google. Fyra giganter som jobbat med sina kulturer över tid.

Engagerade medarbetare

Börja er resa idag!

Hitta rätt personligheter

För att få en långsiktigt hållbar företagskultur finns det några tips på vägen. Ett är att anställa engagerade medarbetare som passar in i kulturen. Erfarenheten kommer med tiden, eller som Peter Schutz, före detta VD och ordförande på Porsche, uttryckte det: ”anställ personligheter, utbilda färdigheter.”

Öppenhet och tydlighet

Öppenhet är nästa tips. Var öppen och tydlig mot dina medarbetare. Detta skapar lojalitet mot företaget. Medarbetare som är lojala stannar över tid och detta ger en kontinuitet och ett långsiktigt engagemang.

Individens behov i fokus

Var inte så stelbent och regelstyrd. Människor är olika och har olika behov. Se individen och dess behov och dina medarbetare kommer att känna att de inte vill arbeta någon annanstans. ”One-size-fits-all” är alltså inte något att eftersträva.

Ledningen lever kulturen

Det snudd på viktigaste av allt - ledning och ledare måste vara förebilder och leva företagskulturen varje dag året runt. Men kom ihåg att alla på företaget inte måste tänka likadant eller ha samma uppfattningar, men alla bör förstå och acceptera dess grundläggande värderingar.

Börja er resa idag!

Hitta rätt personligheter

För att få en långsiktigt hållbar företagskultur finns det några tips på vägen. Ett är att anställa engagerade medarbetare som passar in i kulturen. Erfarenheten kommer med tiden, eller som Peter Schutz, före detta VD och ordförande på Porsche, uttryckte det: ”anställ personligheter, utbilda färdigheter.”

Öppenhet och tydlighet

Öppenhet är nästa tips. Var öppen och tydlig mot dina medarbetare. Detta skapar lojalitet mot företaget. Medarbetare som är lojala stannar över tid och detta ger en kontinuitet och ett långsiktigt engagemang.

Individens behov i fokus

Var inte så stelbent och regelstyrd. Människor är olika och har olika behov. Se individen och dess behov och dina medarbetare kommer att känna att de inte vill arbeta någon annanstans. ”One-size-fits-all” är alltså inte något att eftersträva.

Ledningen lever kulturen

Det snudd på viktigaste av allt - ledning och ledare måste vara förebilder och leva företagskulturen varje dag året runt. Men kom ihåg att alla på företaget inte måste tänka likadant eller ha samma uppfattningar, men alla bör förstå och acceptera dess grundläggande värderingar.

Illustration av app för intern kommunikation

Kommunikation internt på riktigt

Connect är verktyget för att nå ut till alla medarbetare med rätt information och bygga en stark företagskultur.

Medarbetarappen Connect innehåller funktionerna chat, informationsflöde och måltal, händelser, tillgänglighet och projektstatus.

Illustration av app för intern kommunikation

Internkommunikation på riktigt

Connect är verktyget för att nå ut till alla medarbetare med rätt information. Medarbetarappen Connect innehåller funktionerna chat, informationsflöde och måltal, händelser, tillgänglighet och projektstatus. Med dess kan medarbetaren kommentera, ge energi (likes) och stärka relationerna internt.

Viktoria och Jens jobbar tillsammans på PLAYipp

Medarbetarna gör hela skillnaden

PLAYipp skulle inte vara PLAYipp utan sina medarbetare. Att vara en PLAYippare innebär att hen sprider positiv energi och omfamnar förändringar, delar med sig av kunskap, har ett starkt eget driv och en stark vilja att ingå i gemenskapen.

Viktoria och Jens jobbar tillsammans på PLAYipp

Medarbetarna gör hela skillnaden

PLAYipp skulle inte vara PLAYipp utan sina medarbetare. Att vara en PLAYippare innebär att hen sprider positiv energi och omfamnar förändringar, delar med sig av kunskap, har ett starkt eget driv och en stark vilja att ingå i gemenskapen.

PLAYipp erbjuder en lösning som ökar drivet och motivationen.

PLAYipp erbjuder en lösning som ökar drivet och motivationen.

Driv engagemang på din arbetsplats

Driv engagemang på din arbetsplats