Viktigaste
plattformen för er
medarbetar-
kommunikation

PLAYipps användarvänlig och molnbaserade plattform hjälper er att lyckas med den interna kommunikationen. Sprid information med digitala informationsskärmar och direkt till medarbetarens smartphone.

Flera redaktörer kan snabbt och enkelt skapa och uppdatera innehåll. Plattformen gör det möjligt att sprida information, att interagera och skapa sociala nätverk inom företaget medarbetare emellan.

Viktigaste plattformen för er medarbetarkommunikation

PLAYipps användarvänlig och molnbaserade plattform hjälper er att lyckas med den interna kommunikationen. Sprid information med digitala informationsskärmar och direkt till medarbetarens smartphone.

Flera redaktörer kan snabbt och enkelt skapa och uppdatera innehåll. Plattformen gör det möjligt att sprida information, att interagera och skapa sociala nätverk inom företaget medarbetare emellan.

INFORMATIONSSKÄRMAR

Skapar intresse och ett surr kring nyheter

Informationsskärmar är en utmärkt kanal för att fånga medarbetarnas uppmärksamhet och skapa ett gemensamt surr kring viktiga nyheter och händelser på arbetsplatsen.
Strategisk placering
Placera skärmarna i personalrum eller där medarbetarna rör sig.
Skapa flera ytor
Skärmen kan delas in i flera ytor som alla kan ha unikt innehåll.
Alla mediaformat
En informationsskärm kan visa alla typer av mediaformat, som film, bild, pdf och webb.
Enkelt att uppdatera
Innehållet kan uppdateras centralt eller lokalt men även automatiskt från källor eller interna och externa system.
digitala informationsskärmar

Oändliga möjligheter

Informationsskärmen kan anpassas utifrån era behov - både när det gäller innehåll och design. På en yta kan ni variera innehållet efter behov, till exempel nyhetsflöden, nedräkning till evenemang, filmer, måltal och projektstatus.

Oändliga möjligheter

Informationsskärmen kan anpassas utifrån era behov - både när det gäller innehåll och design. På en yta kan ni variera innehållet efter behov, till exempel nyhetsflöden, nedräkning till evenemang, filmer, måltal och projektstatus.

digitala informationsskärmar
Connect medarbetarappen
CONNECT - MEDARBETARAPPEN

Personlig och platsoberoende informationskanal

Med Connect nås medarbetaren direkt i sin smartphone. Connect gör det enkelt att hålla sig uppdaterad, att interagera och att vara en del av företagskulturen.
Nå alla medarbetare
Med Connect får alla medarbetare rätt information i rätt tid.
Uppdaterad information
Kommunicera aktuella måltal, händelser och status i projekt direkt i Connect.
Platsoberoende
Oavsett var och när på dygnet medarbetaren jobbar blir det möjligt att nå dem med Connect.
Socialt nätverkande
Öka dialogen och det sociala nätverkandet på företaget med Connect.
App för intern kommunikation

Internkommunikation på riktigt

Connect är verktyget för att nå ut till alla medarbetare med rätt information. Appen Connect innehåller funktioner som chatt, informationsflöde och måltal, händelser, tillgänglighet, projektstatus och kontaktlista. I alla funktioner kan medarbetaren kommentera, ge energi (likes) och stärka relationerna internt.

App för intern kommunikation

Internkommunikation på riktigt

Connect är verktyget för att nå ut till alla medarbetare med rätt information. Appen Connect innehåller chatt, informationsflöde och måltal, händelser, tillgänglighet, projektstatus och kontaktlista. Med dess kan medarbetaren kommentera, ge energi (likes) och stärka relationerna internt.

Funktioner och källor i PLAYipp Manager
INFORMATIONSKÄLLOR

Automagi med källor

Uppdatera källan och informationen sprids till informationsskärmar och Connect-medlemmar. En källa kan enkelt uppdateras av flera redaktörer tillsammans.
Automagiska källor
Med källor kan redaktören fokusera på innehåll och budskap.
Ögonblicklig publicering
Uppdatera källan och informationen visas direkt på skärmarna och för Connect-medlemmar.
Tydliga flöden
Mindre krångel och tydligare flöden som verkligen säkerställer att informationen når alla medarbetare.
Fördelat ansvar
En informationskälla kan uppdateras av en eller flera redaktörer via plattformen, via ett mail eller i Connect.

Informationskällor

Källan - händelser

Händelser

Med Händelser kan du enkelt skapa information som kommuniceras i “kalenderformat”. Ett snabbt sätt att sprida information om aktiviteter som händer vid angivna datum och tidpunkter.

Targetvalue

Måltal

Måltal visualiserar status för uppsatta mål, till exempel budgetmål och aktivitetsmål. Källan uppdateras enkelt och visar ut till alla berörda på ett visuellt attraktivt sätt.

Newsfeed

Informationsflöde

Ett informationsflöde kan vara återkommande nyheter från ledningen eller den lokala arbetsgruppen. Det är enkla att skapa, uppdatera och ställa in vart och för vem informationen ska visas.

Projectstatus

Projektstatus

Med Projektstatus ges förutsättningarna att kommunicera om ett projekt och statusen internt. Statusen anges med en siffra i procent och färgerna rött, orange eller grönt. På så sätt visas progressen i projektet.

Källan - händelser

Händelser

Med Händelser kan du enkelt skapa information som kommuniceras i kalenderformat. Ett snabbt sätt att sprida information om aktiviteter som händer vid angivna datum och tidpunkter.

Targetvalue

Måltal

Måltal visualiserar status för uppsatta mål, till exempel budgetmål och aktivitetsmål. Källan uppdateras enkelt och visar ut till alla berörda på ett visuellt attraktivt sätt.

Newsfeed

Informationsflöde

Ett informationsflöde kan vara återkommande nyheter från ledningen eller den lokala arbetsgruppen. Det är enkla att skapa, uppdatera och ställa in vart och för vem informationen ska visas.

Projectstatus

Projektstatus

Med Projektstatus ges förutsättningarna att kommunicera om ett projekt och statusen internt. Statusen anges med en siffra i procent och färgerna rött, orange eller grönt. På så sätt visas progressen i projektet.

PLAYipp tar er medarbetarkommunikation till nästa nivå.

PLAYipp tar er medarbetarkommunikation till nästa nivå.

Se, testa och låt dig övertygas!

Se, testa och låt dig övertygas!