Funktioner i Connect

Medarbetarappen Connect

Connect är den personliga och platsoberoende informationskanalen. Medarbetarappen gör det enkelt att hålla sig uppdaterad, att interagera och att vara en del av företagskulturen.

Connect innehåller flera smarta och användarvänligt förpackade funktioner. Dessa gör det möjligt att fokusera på budskap och innehåll, snarare än att hantera tekniken.

Medarbetarappen Connect skapar engagemang

Connect är den personliga och platsoberoende informationskanalen. Medarbetarappen gör det enkelt att hålla sig uppdaterad, att interagera och att vara en del av företagskulturen.

Connect innehåller flera smarta och användarvänligt förpackade funktioner. Dessa gör det möjligt att fokusera på budskap och innehåll, snarare än att hantera tekniken.

Funktioner i Connect
Connect - the employeeapp
CONNECT

Funktioner förenklar kommunikationen internt

Med funktionerna Informationsflöde, Tillgänglighet, Chat, Händelser, Måltal
och Projektstatus är det möjligt att uppnå en framgångsrik intern kommunikation.
Stärk kulturen
Med Connect blir det enkelt för alla att ingå i och utveckla kulturen internt på företaget.
Öka nätverkandet
Alla funktioner bidrar till att öka samarbetet och nätverkandet kollegor emellan.
Öka spridningen
PLAYipps lösning gör det enkelt att sprida information till alla medarbetare samtidigt.
Publicera smidigare
Alla funktioner kan uppdateras direkt i PLAYipp Manager och i medarbetarappen Connect.
informationsflöde

Informationsflöde

Ett informationsflöde kan vara återkommande nyheter från ledningen, den lokala arbetsgruppen eller från en kollega ute på fältet. Det är enkelt att skapa, uppdatera och ställa in vart och för vem innehåll ska visas.

Flödet kan uppdateras både i PLAYipp Manager och direkt i Connect. Det är ett snabbt sätt att nå ut till medarbetare med ut med nyheter - direkt i appen och via informationsskärmar.

Informationsflöde

Ett informationsflöde kan vara återkommande nyheter från ledningen, den lokala arbetsgruppen eller från en kollega ute på fältet. Det är enkelt att skapa, uppdatera och ställa in vart och för vem informationen ska visas.

Flödet kan uppdateras både i PLAYipp Manager och direkt i Connect. Det är ett snabbt sätt att nå ut till medarbetare med uppdateringar och nyheter - direkt i appen och via informationsskärmar.

informationsflöde
Tillgänglighet

Tillgänglighet

Med funktionen Tillgänglighet kan kollegor lätt se om någon är upptagen, tillgänglig eller inte på plats. Att ändra tillgängligheten är lika enkelt som att trycka på en knapp.

På detta sätt försvinner irritationen över att inte veta om någon är sjuk, vabbar eller har slutat för dagen. Uppdateringen slår igenom i samma stund både i appen och på skärmarna.

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Med funktionen Tillgänglighet kan kollegor lätt se om någon är upptagen, tillgänglig eller inte på plats. Att ändra tillgängligheten är lika enkelt som att trycka på en knapp.

På detta sätt försvinner irritationen över att inte veta om någon är sjuk, vabbar eller har slutat för dagen. Uppdateringen slår igenom i samma stund både i appen och på skärmarna.

Chat

Chat

I chatten går det snabbt att kommunicera direkt med dina kollegor - skicka meddelande, bilder, filmer eller filer.

Vill du nå flera går det bra att skapa grupper och skicka samma information till alla samtidigt. Detta hjälper dig att hålla din e-postkorg mindre fylld med olästa mail.

Chat

I chatten går det snabbt att kommunicera direkt med dina kollegor - skicka meddelande, bilder, filmer eller filer.

Vill du nå flera går det bra att skapa grupper och skicka samma information till alla samtidigt. Detta hjälper dig att hålla din e-postkorg mindre fylld med olästa mail.

Chat
Händelser

Händelser

Med Händelser kan du enkelt skapa information som kommuniceras i kalenderformat. Ett snabbt sätt att sprida information om aktiviteter som händer vid angivna datum och tidpunkter.

Lägg enkelt till en händelse eller ett möte och alla dina kollegor kan se var och när det är inplanerat - både i appen och på skärmarna. Alla får koll på läget med funktionen Händelser.

Händelser

Händelser

Med Händelser kan du enkelt skapa information som kommuniceras i kalenderformat. Ett snabbt sätt att sprida information om aktiviteter som händer vid angivna datum och tidpunkter.

Lägg enkelt till en händelse eller ett möte och alla dina kollegor kan se var och när det är inplanerat - både i appen och på skärmarna. Alla får koll på läget med funktionen Händelser.

Måltal

Måltal

Med funktionen Måltal visualiseras status för uppsatta mål, till exempel budgetmål och aktivitetsmål. Den inbyggda funktionen uppdateras enkelt och visar måltalen både i siffror och i grafer.

Med Connect i alla medarbetares ficka kan alla enkelt gå tillbaka och se tidigare uppdateringar och få en sammanställning över tid.

Måltal

Med funktionen Måltal visualiseras status för uppsatta mål, till exempel budgetmål och aktivitetsmål. Den inbyggda funktionen uppdateras enkelt och visar måltalen både i siffror och i grafer.

Med Connect i alla medarbetares ficka kan alla enkelt gå tillbaka och se tidigare uppdateringar och få en sammanställning över tid.

Måltal
Projektstatus

Projektstatus

Äntligen kan du enkelt kommunicera statusen i ett projekt internt. Det är lätt att snabbt se om projektet håller tidsplanen eller inte.

Ett inledande diagram ger en sammanfattning av statusen i projektet. Statusen anges med en siffra i procent och färgerna rött, orange eller grönt.

Projektstatus

Projektstatus

Äntligen kan du enkelt kommunicera statusen i ett projekt internt. Det är lätt att snabbt se om projektet håller tidsplanen eller inte.

Ett inledande diagram ger en sammanfattning av statusen i projektet. Statusen anges med en siffra i procent och färgerna rött, orange eller grönt.

Uppgradera till ett socialt intranät

Connect och digitala informationsskärmar

Med dessa funktioner är det enkelt att kommunicera både via medarbetarappen Connect och digitala informationsskärmar. Ta de första stegen mot ett socialt intranät redan idag.

Uppgradera till ett socialt intranät

Med dessa funktioner är det enkelt att kommunicera både via medarbetarappen Connect och digitala informationsskärmar. Ta de första stegen mot ett socialt intranät redan idag.

Connect och digitala informationsskärmar
Ikon för kommunikation

Öka interaktionen

Ett socialt intranät är en plattform för kommunikation & interaktion internt.

Newsfeed

Anpassa nyhetsflöden

Nyhetsflödet anpassas efter organisatorisk tillhörighet, team och intressen.

Ikon för stolta ambassadörer

Mer relevant

Information blir mer relevant och det är lättare att överblicka viktiga budskap.

Ikon för kommunikationslösning

Ökad delaktighet

Alla kan bidra, vilket ökar känslan av delaktighet och tillhörighet.

Ikon för kommunikation

Öka interaktionen

Ett socialt intranät är en plattform för kommunikation & interaktion internt.

Newsfeed

Anpassa nyhetsflöden

Nyhetsflödet anpassas efter organisatorisk tillhörighet, team och intressen.

Ikon för stolta ambassadörer

Mer relevant

Information blir mer relevant och det är lättare att överblicka viktiga budskap.

Ikon för kommunikationslösning

Ökad delaktighet

Alla kan bidra, vilket ökar känslan av delaktighet och tillhörighet.

Ge ditt företag rätt förutsättningar att växa & utvecklas

Ge ditt företag rätt förutsättningar att växa & utvecklas

Kommunicera internt med PLAYipps plattform

Kommunicera internt med PLAYipps plattform