All functions in the employeeapp

Medarbetarappen gör din arbetsdag enklare

Med PLAYipps medarbetarapp blir det enkelt att hålla sig uppdaterad och att interagera. Appen är den personliga och platsoberoende informationskanalen.

Den innehåller flera smarta och användarvänligt förpackade funktioner. Dessa gör det möjligt att fokusera på budskap och innehåll, snarare än att hantera tekniken.

PLAYipps medarbetarapp
gör din arbetsdag enklare

Med PLAYipps medarbetarapp blir det enkelt att hålla sig uppdaterad och att interagera. Appen är den personliga och platsoberoende informationskanalen.

Den innehåller flera smarta och användarvänligt förpackade funktioner. Dessa gör det möjligt att fokusera på budskap och innehåll, snarare än att hantera tekniken.

All functions in the employeeapp
Ikon för kommunikation

Större tillhörighet

Känslan av tillhörighet ökar när medarbetare kan vara delaktiga i kommunikationen och göra sin röst hörd.

Ikon för kugghjul

Ökad produktivitet

En medarbetare som känner tillhörighet och förtroende för företaget är mer positivt inställd och produktiv.

Ikon för transparens

Företagskulturens bästa vän

I verksamheter där rätt förutsättningar för kommunikationen internt ges, byggs en starkare gemenskap och vi-känsla. Det är därför vi kallar oss företagskulturens bästa vän.

Ikon för kommunikation

Större tillhörighet

Känslan av tillhörighet ökar när medarbetare kan vara delaktiga i kommunikationen och göra sin röst hörd.

Ikon för kugghjul

Ökad produktivitet

En medarbetare som känner tillhörighet och förtroende för företaget är mer positivt inställd och produktiv.

Ikon för transparens

Ökad transparens

I ett socialt intranät är alla från medarbetare till ledning kommunikatörer. Det ökar transparensen och förtroendet.

Connect - the employeeapp

Smarta funktioner i plattformen

I appen finns flera smarta funktioner, som Informationsflöde, Tillgänglighet, Chat, Händelser, Måltal och Projektstatus.

  • Alla funktioner kan uppdateras direkt i appen och i plattformen, PLAYipp Manager.
  • PLAYipps lösning gör alla medarbetare till kommunikatörer.
  • Medarbetarappen ger alla förutsättningar att ingå i företagskulturen.
  • Funktionerna ger förutsättningar för alla att öka samarbetet och nätverkandet internt.
Connect - the employeeapp

Smarta funktioner i plattformen

I appen finns flera smarta funktioner, som Informations-
flöde, Tillgänglighet, Chat, Händelser, Måltal och Projektstatus.

  • Alla funktioner kan uppdateras direkt i appen och i plattformen, PLAYipp Manager.
  • PLAYipps lösning gör alla medarbetare till kommunikatörer.
  • Medarbetarappen ger alla förutsättningar att ingå i företagskulturen.
  • Funktionerna ger förutsättningar för alla att öka samarbetet och nätverkandet internt.
Informationsfeed

Informationsflöde

Ett informationsflöde kan vara återkommande nyheter från ledningen, den lokala arbetsgruppen eller från en kollega ute på fältet. Det är enkelt att skapa, uppdatera och ställa in vart och för vem innehåll ska visas.

Flödet kan uppdateras både i PLAYipp Manager och direkt i Connect. Det är ett snabbt sätt att nå ut till medarbetare med ut med nyheter - direkt i appen och via informationsskärmar.

Informationsflöde

Ett informationsflöde kan vara återkommande nyheter från ledningen, den lokala arbetsgruppen eller från en kollega ute på fältet. Det är enkelt att skapa, uppdatera och ställa in vart och för vem informationen ska visas.

Flödet kan uppdateras både i PLAYipp Manager och direkt i Connect. Det är ett snabbt sätt att nå ut till medarbetare med uppdateringar och nyheter - direkt i appen och via informationsskärmar.

Informationsfeed
Available

Tillgänglighet

Med funktionen Tillgänglighet kan kollegor lätt se om någon är upptagen, tillgänglig eller inte på plats. Att ändra tillgängligheten är lika enkelt som att trycka på en knapp.

På detta sätt försvinner irritationen över att inte veta om någon är sjuk, vabbar eller har slutat för dagen. Uppdateringen slår igenom i samma stund både i appen och på skärmarna.

Available

Tillgänglighet

Med funktionen Tillgänglighet kan kollegor lätt se om någon är upptagen, tillgänglig eller inte på plats. Att ändra tillgängligheten är lika enkelt som att trycka på en knapp.

På detta sätt försvinner irritationen över att inte veta om någon är sjuk, vabbar eller har slutat för dagen. Uppdateringen slår igenom i samma stund både i appen och på skärmarna.

Message

Chat

I chatten går det snabbt att kommunicera direkt med dina kollegor - skicka meddelande, bilder, filmer eller filer.

Vill du nå flera går det bra att skapa grupper och skicka samma information till alla samtidigt. Detta hjälper dig att hålla din e-postkorg mindre fylld med olästa mail.

Chat

I chatten går det snabbt att kommunicera direkt med dina kollegor - skicka meddelande, bilder, filmer eller filer.

Vill du nå flera går det bra att skapa grupper och skicka samma information till alla samtidigt. Detta hjälper dig att hålla din e-postkorg mindre fylld med olästa mail.

Message

Ge ditt företag rätt förutsättningar att växa & utvecklas

Ge ditt företag rätt förutsättningar att växa & utvecklas

Kommunicera internt med PLAYipps plattform

Kommunicera internt med PLAYipps plattform

Events

Händelser

Med Händelser kan du enkelt skapa information som kommuniceras i kalenderformat. Ett snabbt sätt att sprida information om aktiviteter som händer vid angivna datum och tidpunkter.

Lägg enkelt till en händelse eller ett möte och alla dina kollegor kan se var och när det är inplanerat - både i appen och på skärmarna. Alla får koll på läget med funktionen Händelser.

Events

Händelser

Med Händelser kan du enkelt skapa information som kommuniceras i kalenderformat. Ett snabbt sätt att sprida information om aktiviteter som händer vid angivna datum och tidpunkter.

Lägg enkelt till en händelse eller ett möte och alla dina kollegor kan se var och när det är inplanerat - både i appen och på skärmarna. Alla får koll på läget med funktionen Händelser.

Targets

Måltal

Med funktionen Måltal visualiseras status för uppsatta mål, till exempel budgetmål och aktivitetsmål. Den inbyggda funktionen uppdateras enkelt och visar måltalen både i siffror och i grafer.

Med Connect i alla medarbetares ficka kan alla enkelt gå tillbaka och se tidigare uppdateringar och få en sammanställning över tid.

Måltal

Med funktionen Måltal visualiseras status för uppsatta mål, till exempel budgetmål och aktivitetsmål. Den inbyggda funktionen uppdateras enkelt och visar måltalen både i siffror och i grafer.

Med Connect i alla medarbetares ficka kan alla enkelt gå tillbaka och se tidigare uppdateringar och få en sammanställning över tid.

Targets
Projectstatus

Projektstatus

Äntligen kan du enkelt kommunicera statusen i ett projekt internt. Det är lätt att snabbt se om projektet håller tidsplanen eller inte.

Ett inledande diagram ger en sammanfattning av statusen i projektet. Statusen anges med en siffra i procent och färgerna rött, orange eller grönt.

Projectstatus

Projektstatus

Äntligen kan du enkelt kommunicera statusen i ett projekt internt. Det är lätt att snabbt se om projektet håller tidsplanen eller inte.

Ett inledande diagram ger en sammanfattning av statusen i projektet. Statusen anges med en siffra i procent och färgerna rött, orange eller grönt.

Kommunikation på arbetsplatsen

Räkna ut priset

Nu kan du räkna ut priset genom att besvara ett fåtal frågor om ditt företag. Med svaren som utgångs-
punkt får du veta vad investeringen i en fungerande och effektiv internkommunikation landar på.

Räkna ut priset

Nu kan du räkna ut priset genom att besvara ett fåtal frågor om ditt företag. Med svaren som utgångspunkt får du veta vad investeringen i en fungerande och effektiv intern-
kommunikation landar på.

Kommunikation på arbetsplatsen