Kundcase

Vår vision är att tillsammans skapa engagemang hos medarbetare världen över - här är några av våra kunder som bestämt sig för samma sak!

Kundcase: JOBmeal

JOBmeal levererar inte bara gott kaffe - de har även valt att utveckla sin medarbetarkommunikation med hjälp av PLAYipps plattformar.

Kundcase: JOBmeal

JOBmeal levererar inte bara gott kaffe - de har även valt att utveckla sin medarbetarkommunikation med hjälp av PLAYipps plattformar.

Skärmavbild 2020-03-18 kl. 21.28.40

Kundcase: Qmatic

För ett så spritt bolag som Qmatic med medarbetare i över 120 länder, hade det länge varit en utmaning att få alla att jobba i samma riktning. Hur har de lyckats med det?

Qmatic

Kundcase: Qmatic

För ett så spritt bolag som Qmatic med medarbetare i över 120 länder, hade det länge varit en utmaning att få alla att jobba i samma riktning. Hur har de lyckats med det?

Employee at screen

Kundcase: SUEZ

En utvärdering av kommunikationen på SUEZ visade att det saknades en samlad intern kanal, som alla medarbetare enkelt kunde komma åt. Under hösten 2018 beslutades att använda PLAYipp och digitala skärmar.

Kundcase: SUEZ

En utvärdering av kommunikationen på SUEZ visade att det saknades en samlad intern kanal, som alla medarbetare enkelt kunde komma åt. Under hösten 2018 beslutades att använda PLAYipp och digitala skärmar.

Employee at screen
Nowaste Logistics

Kundcase: Nowaste Logistics

För Nowaste Logistics med drygt 490 medarbetare fördelade på 15 kontor och terminaler i Helsingborg var kommunikation och samhörigheten internt länge en utmaning. Numera jobbar de med PLAYipp som den samlade kommunikationskanalen internt och upplever stor skillnad.

Nowaste Logistics

Kundcase: Nowaste Logistics

För Nowaste Logistics med drygt 490 medarbetare fördelade på 15 kontor och terminaler i Helsingborg var kommunikationen internt länge en utmaning. Numera jobbar de med PLAYipp som den samlade kanalen för kommunikation internt och upplever stor skillnad.

CEVT

Kundcase: CEVT

Snabbväxande CEVT inom Geely-gruppen hade stora utmaningar att nå ut till alla medarbetare med nyheter och information snabbt och enkelt.

Kundcase: CEVT

Snabbväxande CEVT inom Geely-gruppen hade stora utmaningar att nå ut till alla medarbetare med nyheter och information snabbt och enkelt.

CEVT

Kundcase: Fastighets AB Balder

Med strax över 1 000 fastigheter bara i Sverige och ett tidskrävande arbetssätt, var beslutet att börja jobba med digitala trapphusskärmar enkelt för Balder.

A young married couple in the living room in the house unpack boxes with things. Happy husband and wife are having fun, are looking forward to a new home. Moving, buying a house, apartment concept.

Kundcase: Fastighets AB Balder

Med strax över 1 000 fastigheter bara i Sverige och ett tidskrävande arbetssätt, var beslutet att börja jobba med digitala trapphusskärmar enkelt för Balder.