Användningsområden för digitala skärmar

Kommunicera via digitala skärmar i flera sammanhang

Med digitala informationsskärmar och PLAYipps plattform är det enkelt och snabbt att kommunicera till era besökare, kunder, elever, patienter eller medarbetare. Digitala skärmar passar i alla typer av sammanhang.

Användningsområden för digitala skärmar

Kommunicera via digitala skärmar i flera sammanhang

Med digitala informationsskärmar och PLAYipps plattform är det enkelt och snabbt att kommunicera till era besökare, kunder, elever, patienter eller medarbetare. Digitala informationsskärmar passar i alla typer av sammanhang.

Digital informationsskärm i fastigheter

Fastigheter

Med digitala trapphustavlor får ni snabbt ut aktuell information till era hyresgäster och besökare.

Guida era besökare rätt

 • Översikt över hyresgäster
 • Information om planerat underhål
 • Filmer om källsortering
 • Energiförbrukningen i fastigheten
 • Tydlig kontaktinformation

Fastigheter

Med digitala trapphustavlor får ni snabbt ut aktuell information till era hyresgäster och besökare.

Guida era besökare rätt

 • Översikt över hyresgäster
 • Information om planerat underhåll
 • Filmer om källsortering
 • Energiförbrukningen i fastigheten
 • Tydlig kontaktinformation
Digital informationsskärm i fastigheter
Skärmlösningar för butik och köpcentrum

Butiker & köpcentrum

Kommunicera direkt med era kunder i butik eller på skärmar i köpcentrat. Med digitala skärmar uppdaterar ni era skärmar med ett enkelt knapptryck.

Fånga kundens uppmärksamhet

 • Nyheter och kampanjer
 • Erbjudanden
 • Kommande events
 • Försäljning via hemsidan i butik
 • Sociala medier
Skärmlösningar för butik och köpcentrum

Butiker & köpcentrum

Kommunicera direkt med era kunder i butik eller på skärmar i köpcentrat. Med digitala skärmar uppdaterar ni era skärmar med ett enkelt knapptryck.

Fånga kundens uppmärksamhet

 • Nyheter och kampanjer
 • Erbjudanden
 • Kommande events
 • Försäljning via hemsidan i butik
 • Sociala medier
Digitala informationsskärmar

Offentliga miljöer

Digital informationsskärmar är ett mycket bra sätt för att sprida information i publika miljöer, till exempel i entréer, i väntrum och som vägvisare. När en kris uppstår kan skärmarna snabbt byta layout och användas för löpande krisinformation.

Kommunicera till besökare och patienter

 • Öppettider
 • Erbjudanden
 • Evenemang
 • Information inför besöket
 • Tips på egenvård

Sjukvård & offentliga miljöer

Digital informationsskärmar är ett mycket bra sätt för att sprida information i publika miljöer, till exempel i entréer, i väntrum och som vägvisare. När en kris uppstår kan skärmarna snabbt byta layout och användas för löpande krisinformation.

Kommunicera till besökare och patienter

 • Öppettider
 • Erbjudanden
 • Evenemang
 • Information inför besöket
 • Tips på egenvård
Digitala informationsskärmar
Informationsskärmar för skolor och universitet

Skolor & universitet

Placera digitala informationsskärmar på strategiska platser runtom i er skola för att snabbt och enkelt kommunicera med era elever, studenter och lärare.

Ge alla på skolan samlad information

 • Schemaändringar
 • Dagens bemanning
 • Veckomatsedeln
 • Kommande aktiviteter
 • Väder, klocka & datum

Skolor & universitet

Placera digitala informationsskärmar på strategiska platser runtom i er skola för att snabbt och enkelt kommunicera med era elever, studenter och lärare.

Ge alla på skolan samlad information

 • Schemaändringar
 • Dagens bemanning
 • Veckomatsedeln
 • Kommande aktiviteter
 • Väder, klocka & datum
Digitala informationsskärmar för skolor och universitet
Digitala informationsskärmar vid en reception

Hotell & restauranger

Placera digitala informationsskärmar vid receptionen, i konferensutrymmen och använd som vägvisare i anslutning till hissar, trapp- eller parkeringshus.

Håll era besökare informerade visa

 • Öppettider
 • Menyer
 • Erbjudanden
 • Kommande evenemang
 • Trafikinformation
Digitala informationsskärmar vid en reception

Hotell & restauranger

Placera digitala informationsskärmar vid receptionen, i konferensutrymmen och använd som vägvisare i anslutning till hissar, trapp- eller parkeringshus.

Håll era besökare informerade visa

 • Öppettider
 • Menyer
 • Erbjudanden
 • Kommande evenemang
 • Trafikinformation
Illustration av app för intern kommunikation

Kommunikation internt på riktigt

Medarbetarappen är verktyget för att nå ut till alla medarbetare med rätt information. Appen innehåller funktionerna chat, infoflöde och måltal, händelser, tillgänglighet och projektstatus.

Internkommunikation på riktigt

Medarbetarappen är verktyget för att nå ut till alla medarbetare med rätt information. Appen innehåller funktionerna chat, informationsflöde och måltal, händelser, tillgänglighet och projektstatus.

Illustration av app för intern kommunikation